+

Конструкције производа од дрвета

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 8
Услов: Без услова

Квалитетније савладавање градива предвиђеног програмом наставе.

Оспособљавање студента дa синтетизuje теоријско и практично знањe.

Прати садржај теоријске наставе.