+

Површинска обрада дрвета

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов: Уписан VII семестар основних студија

Савладавање стручних знања у производним условима o материјалима и технолошким поступцима површинске обраде дрвета: материјали за брушење; материјали за запуњавање, материјали за промену боје, течни премази; технолошки поступци: рад на зидном прскалишту, линије за ваљање и наливање течних премаза, уређаји за сушење.

Утврђивање квалитета обрађене површине.

У потпуности испуњен постављен циљ предмета.

Припрема течних премаза, снимање техничких карактеристика обрадних система за прскање, наливање, ваљање и потапање. Контрола режима сушења на линијама за наношење течних премаза. Провера пречишћавања ваздуха и отпадних вода.