+

Površinska obrada drveta

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov: Upisan VII semestar osnovnih studija

Savladavanje stručnih znanja u proizvodnim uslovima o materijalima i tehnološkim postupcima površinske obrade drveta: materijali za brušenje; materijali za zapunjavanje, materijali za promenu boje, tečni premazi; tehnološki postupci: rad na zidnom prskalištu, linije za valjanje i nalivanje tečnih premaza, uređaji za sušenje.

Utvrđivanje kvaliteta obrađene površine.

U potpunosti ispunjen postavljen cilj predmeta.

Priprema tečnih premaza, snimanje tehničkih karakteristika obradnih sistema za prskanje, nalivanje, valjanje i potapanje. Kontrola režima sušenja na linijama za nanošenje tečnih premaza. Provera prečišćavanja vazduha i otpadnih voda.