+

Познавање материјала

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов: Према правилнику

Савладавање практичних знања о опреми и технологијама у процесима:

  • припреме воде за индустријску употребу као и оспособљавање студената да после завршеног курса и провере знања самостално примене у пракси стечено знање у конкретним индустријским условима,
  • припреме боја и премаза за наношење и контролом течног и осушеног премаза.

Повезивање теоријских знања стечених на предавањима и вежбама са стварним индустријским условима. Стицање практичних знања потребних за израду Дневника стручне праксе – елабората.

Обилазак погона за пречишћавање и омекшавање воде у погону београдских топлана, са циљем да се студенти упознају са методама припреме воде за индустријску употребу.

Обилазак постројења за припрему боја и лакова у компанији “Питура“. Обилазак лабораторије за испитивање квалитета премаза.

Прикупљање података за израду елабората – Дневника праксе.