+

Ивана Гавриловић-Грмуша

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 890
Е-маил: ivana.grmusa@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 136
Консултације: понедељак, 12‒14 часова

– докторирала је 2010. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, на Одсеку за прераду дрвета са темом докторске дисертације: „Пенетрација уреа-формалдехидних адхезива различитих моларних маса у ткиво неких домаћих врста дрвета”;
– магистрирала је 2002. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, на Одсеку за прераду дрвета са темом магистарског рада: „Утицај ватроотпорних средстава на својства фурнира и фурнирских плоча од букве и тополе”;
– дипломирала је 1989. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, на Одсеку за прераду дрвета са темом дипломског рада: „Планирање изградње објекта „Центар” ‒ Нови Београд применом технике мрежног планирања, уз подршку рачунара”.

Научноистраживачки рад др Иване Гавриловић-Грмуша је у највећој мери усмерен на следеће тематске области:

 • адхезивни, полимерни, кополимерни и хибридни системи, њихова својства;
 • функционалност и макромолекулске карактеристике адхезивних полимера;
 • примарно квашење површине разних врста дрвета;
 • очвршћавање адхезивних система у присуству разних врста дрвета;
 • пенетрација адхезива у ткиво дрвета (уз коришћење епи-флуоресцентног микроскопа и СЕМ-а, електронског скенинг микроскопа);
 • испитивање квалитета лепљене везе: јачина везе, влагоотпорност, ватроотпорност, биоотпорност и дуготрајност, коришћењем стандардних и специфичних истраживачких метода, макро и микроструктура лома;
 • могућности смањења садржаја слободног формалдехида у плочама и везиву;
 • својстава композита на бази дрвета;
 • параметри производних процеса у хемијско-механичкој преради дрвета;
 • ватроотпорност композита на бази дрвета
 • еколошка проблематика у преради дрвета.

Досадашњи рад у настави:

 • 29. 5. 1997. године запослена на Одсеку ТМП Шумарског факултета као асистент‑приправник;
 • од 2003. до 2010. године запослена на Одсеку ТМП Шумарског факултета као асистент;
 • од 2010. до 2015. године запослена на Одсеку ТМП Шумарског факултета као доцент;
 • од 2015. до 2020. године запослена на Одсеку ТМП Шумарског факултета као ванредни професор;
 • од 2020. године запослена као редовни професорна Одсеку Технологије дрвета Шумарског факултета.

Остале активности у раду факултета:

 • Члан Савета Шумарског факултета за период 2012‒2015. год. и 2015‒2018. год;
 • Члан Наставно-научног већа Шумарског факултета за период 2012‒2015. године и од 2018. године;
 • Руководилац основних студија Шумарског факултета за период 2012‒2015. године.

Ужа научна област

Хемијско-механичка прерада дрвета

Област истраживања

Познавање материјала у области прераде дрвета; адхезивни полимерни системи; композитни материјали на бази дрвета

Ангажовање у настави

Струковне студије:

Акредитација 2021

Основне академске студије:

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије:

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторским студијама:

Акредитација 2021

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

 • Gavrilović-Grmuša, I., Nešković, O., Điporović-Momčilović, M., Popović, M. (2010): Molar-Mass Distribution of Urea-Formaldehyde Resins of Different Degrees of Polycondensation by MALDI-TOF Mass Spectrometry, J Serb Chem Soc, 75 (5), pp. 689-701. ISSN (Online) 1437‒434X, ISSN (Print) 0018-3830. ISSN: 03525139, DOI: 10.2298/JSC091030036G.
 • Gavrilović-Grmuša, I., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): Influence of the degree of condensation on the radial penetration of urea-formaldehyde adhesives into Silver Fir (Abies alba, Mill.) wood tissue, J Adhes Sci Technol, 24, pp. 1437‒1453.
 • Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): Radial penetration of urea-formaldehyde adhesive resins into beech (Fagus Moesiaca), J Adhes Sci Technol, 24, pp. 1753-1768. (In: Pizzi, A. and Mittal, K.L. (eds.) Wood Adhesives, Leiden, Holandija: Koninklijke Brill NV, pp. 81‒96, (ISBN 978 90 04 19093 1)
 • Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2012): Influence of the viscosity of UF resins on the radial and tangential penetration into poplar and on the shear strength of adhesive joints, Holzforschung, 66 (7), pp. 849‒856.
 • Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2012): Influence of the degree of condensation of urea-formaldehyde adhesives on the tangential penetration into beech and fir and on the shear strength of the adhesive joints, Eur J Wood Wood Prod (Holz Roh Werkst), 70(5), pp. 655-665. ISSN: 0018-3768 (print version) ISSN: 1436-736X (electronic version).
 • Gavrilovic-Grmusa, I., Dunky, M., Điporović-Momčilović, M., Popović M., Popović J.: “Influence of Pressure on the Radial and Tangential Penetration into Poplar Wood and on the Shear Strength of Adhesive Joints”, BioResources, 2016, 11 (1), 2238–2255.
 • Gavrilović-Grmuša, I., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M., Popović, M. (2010): Faktor vatrootporne efikasnosti u zavisnosti od vrste drveta i karakteristika nekih vatrootpornih sredstava, In: Proceedings of The XII YUCORR (CD), International conference: Cooperation of researches of different branches in the fields of corrosion, materials protection and environmental protection, 18-21.05.2010., Tara, Serbia, pp.
 • Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): Tangential penetration of urea-formaldehyde adhesive resins into beech (Fagus Moesiaca) and fir (Abies Alba, Mill.) wood tisue, In: Proceedings of the 1st International Conference on Processing Technologies for the Forest and Biobased Products Industries, Salzburg/Kuchl, Austria, 07-08. October 2010, pp. 102‒110.
 • Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): Influence of the molar mass of urea-formaldehyde adhesives on the shear strength of adhesive joints, In: Proceedings of the International Scientific Congress: First Serbian Forestry Congress, Belgrade, Republic of Serbia, 11-13. November 2010, pp.1463-1471, ISBN 978-86-7299-071-3.
 • Gavrilović-Grmuša, I, Dunky, M., Điporović-Momčilović, M., Popovic, M. (2013): Influence of the Degree of Condensation of Urea Formaldehyde (UF) Adhesives on the Penetration Into Wood Tissue and on the Shear Strength of Adhesive Joints, International Conference on Wood Adhesives, Toronto, Ontario, Canada, 9‒11 October 2013.