+

Ловачко удружење

Историјат ЛУ „Мирко Лавадиновић“

Ловачко удружење „Мирко Лавадиновић“ је прва и најстарија студентска ловачка организација у Србији. Основано је 1952. године као ловачка секција студената Шумарског факултета Универзитета у Београду. Оснивачка скупштина је одржана у Дому агронома и шумара у Карађорђевој улици. Иницијативу за оснивање ловачке секције дали су бројни студенти, који су већ били активни ловци и чланови ловачких удружења. Међу првима били су браћа Душан и Никола Јовић, Винко Мункачевић и Милорад Мијатовић. Поред тога, два основна разлога за оснивање ловачке секције били су: доношење Уредбе о оснивању пољопривредног и шумарског факултета (1949), којом је дотадашњи шумарски одсек постао први и једини самостални шумарски факултет у Југославији; и формирање Ловно Шумског Газдинства „Јелен“ од савезне управе ловишта Југославије (1952), чиме је било решено питање финансирања ловачке секције. Од свих планираних и реализованих активности ловачке секције, посебно место заузима одлазак десет њених чланова, који су били стипендисти Ловно Шумског Газдинства „Јелен“, на другу Међународну изложбу ловачких трофеја у Дизелдорфу (1954).

Четири године касније (1956), ловачка секција се развија у стрељачку дружину под називом „Стеван Синђелић“, која временом постаје ловачка дружина, потом ловачко друштво, и најзад регистровано ловачко удружење. Данашњи назив, Удружење је добило 1992. године у знак поштовања на свог трагично настрадалог члана мр Мирка Лавадиновића, асистента на предмету Ловство са заштитом ловне фауне на Шумарском факултету у Београду. После доношења Статута од 18. децембра 2000. године ловачко удружење „Мирко Лавадионовић“ као удружење студената постаје пуноправни члан Ловачког савеза Србијеи и прво студентско ловачко удружење које има једног представника у Скупштини ловачког савеза Србије. Ловачко удружење „Мирко Лавадионовић“ је 25. новембра 2010. године донело нови Статут по коме су установљени нови органиудружења: Скупштина, Председник скупштине, Председник ловачког удружења, Управни одбор, Надзорни одбор и Дисциплинска комисија, а удружење  постаје удружење студената Шумарског факултета и запосленихна Шумарском факултету.

Од оснивања до данас, Удружење је пролазило кроз различите организационе фазе и услове бављења ловом и заштитом ловне фауне. Упркос томе, за протеклих пет деценија успешно је окупљало студенте, професоре, асистенте и ненаставно особље  Шумарског факултета, по чему је било специфично и доскора јединствено код нас, а можда и шире, кад су у питању студенти и њихова љубав према природи, дружењу, дивљим животињама, лову и ловству уопште. Бројне генерације студената Шумарског факултета стицале су прва практична искуства кроз активан рад у Удружењу, међу којима су многи по завршетку редовних студија успешно радили у Ловству, и постали наши најпознатији ловни стручњаци.
Највећи број спроведених активности Удружења имао је, углавном, едукативни и васпитни карактер као што су предавања и вишедневни курсеви из области ловства са заштитом ловне фауне, посете и обиласци домаћих и међународних сајмова лова и изложби ловачких трофеја, као и лабораторија за ловство, фазанерија и ограђених ловишта. Поред тога, чланови Удружења су као гости учествовали у бројним лововима на ситну и крупну дивљач у ловиштима широм Србије, од којих су неки постали традиционалан вид дружења као што је лов на дивље свиње у шумама којима газдује ШГ „Сремска Митровица“.

Удружење никада није поседовало ловни терен којим газдује, већ је у свом раду било упућено на интензивну сарадњу са својом матичном институцијом, Шумарским факултетом  у Београду, који газдује ловиштем „Образовни и ловно-узгојни центар Гоч-Гвоздац“ и другим ловачким организацијама и предузећима која газдују ловиштима.
На Изборној Скупштини одржаној 4. априла 2015. године изабрано је ново руководство са мандатом од две године.

Председник: Милан Денчић, студент III године
Секретар: Никола Васиљевић студент II године
Председник Скупштине: Дипл. инж. – мастер Вукан Лавадиновић

25. Меморијални турнир у малом фудбалу: