+

Aleksandar Lisica

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 914
E-mail: aleksandar.lisica@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 4
Konsultacije: sreda, 11.00‒12.00 časova

Aleksandar Lisica je rođen 20. 9. 1990. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovno obrazovanje stekao je u Šidu, srednju „Prehrambeno‑hemijsku i šumarsku školu” završio je 2009. godine u Sremskoj Mitrovici. Po završetku srednje škole odlučio je da nastavi svoje obrazovanje na Šumarskom fakultetu u Beogradu, Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu. Fakultet je upisao 2009. godine, a završio 2015. Tokom osnovnih studija nagrađivan na konkursu za idejno rešenje rekonstrukcije Arboretuma Šumarskog fakulteta. Posle završenih osnovnih akademskih studija iste godine upisuje master studije Pejzažne arhitekture, modul Pejzažni inženjering. Tokom master studija bio je angažovan kao student demonstrator na Katedri za pejzažni inženjering na predmetu Pedologija. Od septembra 2016. godine zasniva radni odnos na Šumarskom fakultetu, na Katedri za pejzažni inženjering, i stiče zvanje saradnika u nastavi.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Odabrani naučni radovi

  • Miljković S., Stojanović N., Lisica A., (2016): Procena funkcionalnosti dendroflore gradskog parka ,,Milutina Milankovića” u Beogradu, Ecologica 2016, stručni časopis.
  • Mešiček M., Stojanović N., Anastasijević V., Lisica A. (2016): Strane vrste biljaka i njihov uticaj u urbanim sredinama, Ecologica 2016, stručni časopis.
  • Stojanović N., Anastasijević V., Tešić M., Miljković S., Lisica A. (2016): Efekti blokovskog zelenila na redukciju jačine gradske buke, Ecologica 2016, stručni časopis.