+

Aleksandra Lazarević

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 862
E-mail: aleksandra.lazarevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 88
Konsultacije: ponedeljak, 12‒14 časova

Rođena je u Beogradu 19. 2. 1991. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Mladenovcu kao odličan đak. Prirodno-matematički smer gimnazije u Mladenovcu je završila 2010. godine i odmah nakon toga upisala se na Šumarski fakultet u Beogradu ‒ studijski program Prerada drveta, kao student na budžetu. Na istom je diplomirala u februaru 2015. godine sa prosečnom ocenom 9,20 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. U oktobru 2015. godine upisala je studijski program master studija Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta ‒ modul Trgovina drvetom i ekonomika prerade drveta. U školskoj 2015/2016. godini bila je angažovana kao demonstrator na predmetu Ekonomika drvne industrije i Trgovina drvetom i proizvodima od drveta.
Kretanje u službi: Radni odnos na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zasnovala je 30. 3. 2016. godine, kada je izabrana za saradnika u nastavi na užoj naučnoj oblasti Trgovina drvetom i ekonomika prerade drveta.
Na Odseku za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta učestvuje u izvođenju nastave na predmetima Trgovina drvetom i proizvodima od drveta, Ekonomika drvne industrije i Marketing drvnih proizvoda.
Aktivnosti i nagrade u toku studija i rada: U toku osnovnih studija volontirala je u humanitarnoj akciji „Nastavi tradiciju”, koja se bavila prikupljanjem donacija za pomoć sportistima koji nemaju sredstava za treniranje i odlazak na takmičenja, a koji su postigli zapažene rezultate na državnim i svetskim takmičenjima, kao i sportistima sa hendikepom.
Nakon završetka osnovnih studija bila je na stručnoj praksi u fabrici „Blagojev naslednik” u Mladenovcu, koja se bavi proizvodnjom nameštaja od pločastog materijala, u periodu od 1. 3. 2015. do 1. 9. 2015. godine.

Uža naučna oblast

Trgovina drvetom i ekonomika  prerade drveta

Oblast istraživanja

Trgovina drvetom i proizvodima od drveta; marketing i tržište proizvoda od drveta; ekonomika drvne industrije.

Odabrani naučni radovi

Glavonjić Branko D., Oblak Leon, Čomić Dragan R., Lazerević Aleksandra V., Kalem Miljan S. : WOOD FUELS CONSUMPTION IN HOUSEHOLDS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA. Thermal Science (3) 571-585, ISSN: 0354-9836,  http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0354-98361700034G

Glavonjić Branko, Lazarević Aleksandra, Čomić Dragan: UTICAJ IZVOZA DRVNIH PELETA NA RAZVOJ NJIHOVE PROIZVODNJE U SRBIJI SA EFEKTIMA SUPSTITUCIJE ENERGIJE IZ FOSILNIH GORIVA I SMANJENJA EMISIJA UGLJEN-DIOKSIDA. Glasnik Šumarskog fakulteta,2016 (114): 55-74, ISSN: 0353-4537,  http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0353-45371614055G