+

Биљана Јовић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 937
Е-маил: biljana.jovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: кабинет бр. 2 (ново крило)
Консултације: понедељак, 10 часова; четвртак, 10 часова

Др Биљана Јовић рођена је у Београду, дипломирани је инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, магистрирала и докторирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на ужој научној области Геометрија архитектонске форме, која има двојни карактер: научни и уметнички. Стекла je звање магистра (2006. године) и доктора техничких наука (2012. године) за архитектуру и урбанизам. Докторску дисертацију под називом: Геометријска едукација на пољу визуелизације и експерименталног дизајна применом виртуелних технологија одбранила je 2012. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Бави се проучавањем геометрије и графике кроз едукацију. Покретач је креативне платформе „Радионица Геометрија” при Шумарском факултету. У свом раду прожима геометрију, графику, нове технологије и интервенције у простору. Усавршавала се на технолошким универзитетима у Аустрији и Немачкој ‒ Институту за геометрију у Бечу и Институту за геометрију у Дрездену. Стипендиста аустријског Министарства за просвету и науку. У свом раду обједињује приступ пејзажног архитекте као инжењера и уметнички приступ који у геометријским принципима проналази лепоту и израз. Истраживач категорије Т2 пројеката Министарства науке при Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Учесник неколико међународних пројеката. Коаутор је два пројекта Министарства културе 2015. године. Од 2012. године организује годишње изложбе студентских радова на Шумарском факултету. Члан је Српског удружења за геометрију и графику (СУГИГ) и Интернационалног удружења за геометрију и графику (International Society for Geometry and Graphics ‒ ISGG). 2013. BALTGRAF ‒ конференција за геометрију и графику балтичких земаља, рецензент и члан научног одбора, Рига, Летонија. Члан радих тела и рецензент на интернационалним конференцијама за геометрију и графику (ISGG) 2014. Инсбрук, Аустрија и 2016. ‒Пекинг, Кина.

Ужа научна област

Геометрија архитектонске форме

Област истраживања

Геометрија и графика; нацртна, пројективна и конструктивна геометрија; пејзажноархитектонска графика; визуелизација у пејзажној архитектури; геометријско моделовање; биомиметика
експериментални дизајн.

Одабрани научни радови

  • Jović, B., Čučaković, A., Nestorović, M., (2016): Polyhedron Construction By Using Multimedia Tools In Geometry Education, Proceedings of the 17th International Conference on Geometry and Graphics (ICGG 2016), (pp. 333‒334), ISBN 978-7-5682-2814-5, Beijing, China, August 4‒8, 2016, [M33].
  • Mihailo Grbić , Aleksandar Čučaković, Biljana Jović, Miloš Tripković, Garden cultural heritage spatial functionalities: The case of anamorphosis abscondita at Vaux-le-Vicomte, Journal of Cultural Heritage, Elsevier, Available online 19 September 2015, doi:10.1016/j.culher.2015.08.007 JCH 18 (2016), pp 366‒369 [M22].
    http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207415001387
  • Nestorović Miodrag, Čučaković Aleksandar, Jović Biljana, Teofilović Nataša. (2014). Geometrical Structure Analysis of Four Beijing Olimpic Buildings. Izgradnja (Construction) (2014), No 11‒12, pp.500‒506, UDK 514.144, ISSN 0350-5421, COBSIS.SR-ID 55831, [M51].
  • Čučaković A., Jović B., Constructive Geometry Education by Contemporary Technologies SAJ_2011_3_ Serbian Architectural Journal, original scientific article, approval date 12.06.2011. UDK BROJEVI 514.18:62 ID BROJ 184977420 p. 164‒183, [M51].
  • Jovic,B., Tripkovic,M., Čučaković A., Geometrijska korelacija obrazca kulturnog predela i lista vrstePrunus domestica L., Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, 2011, br. 104, str. 29‒40 UDK: 514-7:|911.53+581.45,Originalni naučni rad DOI:10.22989/GSF1104029J, [M51].