+

Katarina Lazić

Telefon: +381 (11) 3053 939
E-mail: katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: sreda od 12 časova

Milena Vukmirović

Telefon: +381 (11) 3053 913
E-mail: milena.vukmirovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 5
Konsultacije: Sredom u 14.15 časova

Mira Mirić Milosavljević

Telefon: +381 (11) 3053 945
E-mail: mira.miric-milosavljevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije:

Vladislava Mihailović

Telefon: +381 (11) 3053 945
E-mail: vladislava.mihailovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije:

Nenad Petrović

Telefon: +381 (11) 3053 933
E-mail: nenad.petrovic@sfb.bg.a.rs
Kabinet: bez broja
Konsultacije: sreda 10-11 časova, petak 10-11 časova

Biljana Šljukić

Telefon: +381 (11) 3053 864
E-mail: biljana.sljukic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 90
Konsultacije: sreda, 10‒11 časova; petak, 10‒11 časova.
1 2 3 7