+

Јанко Љубичић

Телефон: +381 (11) 3053 877
Е-маил: janko.ljubicic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 114
Консултације: Понедељак 9-11 часова

Оливера Кошанин

Телефон: +381 (11) 3053 981
Е-маил: olivera.kosanin@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 132
Консултације: понедељак и четвртак 10-12. часова

Владан Лукић

Телефон: +381 (11) 3053 807
Е-маил: vladan.lukic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 148
Консултације:

Милан Кнежевић

Телефон: +381 (11) 3053 897
Е-маил: milan.knezevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 127
Консултације: понедељак: 10:00-12:00

Владимир Ћировић

Телефон: +381 (11) 3053 831
Е-маил: vladimir.cirovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 59
Консултације:

Рајко Милошевић

Телефон: +381 (11) 3053 802
Е-маил: rajko.milosevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 120
Консултације:
1 6 7 8 9 10 29