+

Janko Ljubičić

Telefon: +381 (11) 3053 877
E-mail: janko.ljubicic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 114
Konsultacije: Ponedeljak 9-11 časova

Olivera Košanin

Telefon: +381 (11) 3053 981
E-mail: olivera.kosanin@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 132
Konsultacije: ponedeljak i četvrtak 10-12. časova

Vladan Lukić

Telefon: +381 (11) 3053 807
E-mail: vladan.lukic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 148
Konsultacije:

Milan Knežević

Telefon: +381 (11) 3053 897
E-mail: milan.knezevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 127
Konsultacije: ponedeljak: 10:00-12:00

Vladimir Ćirović

Telefon: +381 (11) 3053 831
E-mail: vladimir.cirovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 59
Konsultacije:

Rajko Milošević

Telefon: +381 (11) 3053 802
E-mail: rajko.milosevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 120
Konsultacije:
1 6 7 8 9 10 29