+

Марија Марковић

Телефон: +381 (11) 3053 935
Е-маил: marija.markovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 4
Консултације: према договору по упућеном мејлу

Данијела Ђунисијевић Бојовић

Телефон: +381 (11) 3053 967
Е-маил: danijela.djunisijevic-bojovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 118a
Консултације: понедељак, 10.30 ‒ 11.30 часова

Ивана Бједов

Телефон: +381 (11) 3053 906
Е-маил: ivana.bjedov@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 68
Консултације: понедељак, 13‒15 часова

Владислав Здравковић

Телефон: +381 (11) 3053 822
Е-маил: vladislav.zdravkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 50
Консултације: понедељак, 11‒13 часова

Горан Милић

Телефон: +381 (11) 3053 820
Е-маил: goran.milic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 53
Консултације: среда, 12‒14 часова

Ивана Гавриловић-Грмуша

Телефон: +381 (11) 3053 890
Е-маил: ivana.grmusa@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 136
Консултације: понедељак, 12‒14 часова
1 2 3 4 5