+

Драгана Ћоровић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 913
Е-маил: dragana.corovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: кабинет бр. 3 (крило А, II спрат)
Консултације: понедељак, 12‒13 часова; среда, 13‒14 часова

Драгана Ћоровић рођена је 1964. у Београду, где је завршила основну школу и Математичку гимназију. На Универзитету у Београду ‒ Архитектонском факултету, дипломирала је 1992. Стручни испит положила је 1995, а лиценцу одговорног пројектанта Инжењерске коморе Србије има од 2003. До 2000. је радила у више пројектних бироа у Београду. У периоду 2001‒2015. била је запослена на Универзитету у Београду, Архитектонском факултету (УБАФ). Магистрирала је 2008. с темом Примена концепта вртног града у Београду у периоду између два светска рата, ментор: др Љиљана Благојевић, ванредни професор. Добила је награду „Милорад Мацура” Института за архитектуру и урбанизам Србије за најбољи одбрањени магистарски рад на Архитектонском факултету у Београду 2008/09. Учесник је НИП Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање” (43007), 2011‒2016. Докторирала је 2015. с темом: Београд као европски град у деветнаестом веку: трансформација урбаног пејзажа, ментор: др Љ. Благојевић (УБАФ). Објавила је једну монографију националног значаја, више поглавља у научним зборницима и књигама и чланака у научним часописима од националног и међународног значаја. Учествовала је на међународним научним конференцијама и научним скуповима националног значаја, у организацији међународних научних конференција, студентских и ауторских изложби. Била је један од уредника циклуса гостујућих предавања у области Историје и теорије архитектуре 2013‒2015 (AUR Guest Lecture Program, УБАФ). Од школске 2016/17. је доцент на Универзитету у Београду, Шумарском факултету.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Teорија и историја пејзажа; енвајронментални аспекти пејзажноархитектонског пројектовања; историја и теорија модерне и савремене архитектуре и урбанизма; урбана историја Београда; високошколско образовање архитеката.

Ангажовање у настави

Основне студије

Мастер студије

Одабрани научни радови

 • Vuksanović-Macura, Z., and D. Ćorović, „From Ottoman Gardens to European Parks:Transformation of Green Spaces in Belgrade”, in: T. Collins, G. Kindermann, C. Newman, N. Cronin, eds., Landscape Values: place and praxis, Conference, Galway, 29th June –2nd July 2016 (Galway: Centre for Landscape Studies, NUI Galway, 2016), 382‒387 (ISBN 978-1-908358-43-1).
  https://www.academia.edu/28149188/From_Ottoman_Gardens_to_European_Parks
 • Ćorović, D., „The Garden City Concept in the Urban Discourse of Interwar Belgrade”, in J. Bogdanović, L. Filipovitch Robinson, and I. Marjanović, eds., On the very Edge, Modernism and Modernity in the Arts and Architecture, of Interwar Serbia, 1918‒1941 (Leuven: Leuven University Press, 2014), 201‒221 (ISBN: 978 90 5867 993 2).
  https://www.researchgate.net/publication/281618917_The_Garden_City_Concept_in_the_Urban_Discourse_of_Interwar_Belgrade
 • Вуксановић Мацура, З., и Д. Ћоровић, „Зелени простори старог језгра Београда: историјски развој и савремена трансформација”, у С. Марковић, ур., Конференција Стара градска језгра и историјске урбане целине – проблеми и могућности очувања и управљања, Београд, 6.12.2013, дигитални зборник (Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2013), 218‒234 (ISBN 978-86-81157-90-9).
  https://www.academia.edu/10100608/Zeleni_prostori_starog_jezgra_Beograda_Green_Areas_In_Belgrade_s_Old_Center
 • Ćorović, D., and Lj. Blagojević, „Water, Society and Urbanization in the 19th Century Belgrade: Lessons for Adaptation to the Climate Change”, SPATIUM International Review, no. 28 (2012): 53‒59 (ISSN 1450-569X), DOI: 10.2298/SPAT1228053C.
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-569X/2012/1450-569X1228053C.pdf
 • Ćorović, D., „Three Parks in Nineteenth Century Belgrade”, Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies, vol. 24, nos. 1‒2 (2010/published in 2012): 75‒89 (ISSN 0742-3330).
  https://www.academia.edu/5440086/%C4%86orovi%C4%87_D._2010_2012_Three_parks_in_nineteenth_century_Belgrade_Serbian_Studies_Journal_of_the_North_American_Society_for_Serbian_Studies_vol._24_nos._1-2_pp._75-89
 • Blagojević, Lj., i D. Ćorović, „Klimatske promene i estetika savremene arhitekture”, u V. Đokić i Z. Lazović, ur., Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje (Beograd: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 2011), 19‒33 (ISBN 978-86-7924-065-1).
  https://www.academia.edu/8751879/_Klimatske_promene_i_estetika_savremene_arhitekture_u_Uticaj_klimatskih_promena_na_planiranje_i_projektovanje
 • Blagojević, Lj., i D. Ćorović,, „Envajronmentalni aspekti kao osnov inovacije kurikuluma u visokoškolskom obrazovanju arhitekata: novi pristupi proučavanju istorije i teorije moderne i savremene arhitekture” u Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena (Beograd: Društvo urbanista Beograda, 2011), 175‒187 (ISBN 978-86-907727-7-3).
  http://www.ingkomora.org.rs/urbanisti/download/ZbornikRadovaDUB.pdf
 • Ćorović, D., “The Garden City Concept: from Theory to Implementation ‒ Case Study: Professors’ Colony in Belgrade”, Serbian Architectural Journal, vol. 1, no. 1 (2009): 65‒80 (ISSN 1821-3952).
  http://saj.rs/wp-content/uploads/2015/07/SAJ-2009-01-D-Corovic.pdf
 • Ћоровић, Д., Вртни град у Београду (Београд: Задужбина Андрејевић, 2009) (ISBN: 978-86-7244-798-9).
  https://fvm.academia.edu/DraganaCorovic
 • Куртовић-Фолић, Н., и М. Ротер Благојевић, А. Никезић, Р. Јадрешин Милић, М. Николић, Д. Ћоровић, „Пројекат ревитализације Ташмајдана”, Наслеђе, бр. 8 (2007): 241‒251.
  http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/8/17_nadja_kurtovic_i_drugi.pdf