+

Biblioteka

Biblioteka nabavlja, obrađuje, čuva i obezbeđuje pristup publikacijama i svim vidovima informacija, kako studentima i nastavno-naučnom osoblju Fakulteta, tako i naučnicima i istraživačima iz drugih ustanova iz zemlje i inostranstva i svim zainteresovanim građanima.

Osnovnu građu čine domaće i inostrane knjige i časopisi, zatim udžbenici i stručna literatura neophodna za neposrednu realizaciju programa studija, kao i obavezni primerci doktorskih disertacija, magistarskih, specijalističkih i master radova odbranjenih na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

U skladu sa savremenim zahtevima, Biblioteka prati razvoj informacionih tehnologija i svojim korisnicima nudi pristup elektronskim servisima koje je Univerzitet u Beogradu omogućio naučnim radnicima, kao i mnogim drugim servisima dostupnim u otvorenom pristupu.

Biblioteka
Rukovodilac službe Radošević M. Gordana gordana.radosevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 911
Diplomirani bibliotekar Pavličić M. Tatjana

tatjana.pavlicic@sfb.bg.ac.rs

+381 (11) 3053 817
Knjižničar Vilotić M. Jelena jelena.vilotic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 817