+

Центар за информационе технологије

Центар је задужен за обезбеђивање рачунарских ресурса студентима и запосленима на Факултету.
Задатак Центра за информационе технологије је да обавља послове из области рачунарства и информатике за потребе извођења наставе (на основним, дипломским и докторским студијама), научнoистраживачкoг рада и рада стручних служби.

Центар се такође бави одржавањем рачунарске опреме на Факултету, одржавањем и конфигурисањем рачунарске мреже и пружањем стручних консултација из своје области службама и запосленима Факултета.
Центар се бави и одржавањем сајта Факултета.

Центар за информационе технологије
В.Д. Руководилац центра Софијанић М. Саша sasa.sofijanic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 919
Администратор информационих система и технологија Вукосав Б. Немања nemanja.vukosav@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 982
Техничар за одржавање информационих система и технологија Милошевић Ненад nenad.milosevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 919
Програмер – инжењер Јован Митровић jovan.mitrovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 982