+

Библиотека

Библиотека набавља, обрађује, чува и обезбеђује приступ публикацијама и свим видовима информација, како студентима и наставно-научном особљу Факултета, тако и научницима и истраживачима из других установа из земље и иностранства и свим заинтересованим грађанима.

Основну грађу чине домаће и иностране књиге и часописи, затим уџбеници и стручна литература неопходна за непосредну реализацију програма студија, као и обавезни примерци докторских дисертација, магистарских, специјалистичких и мастер радова одбрањених на Шумарском факултету у Београду.

У складу са савременим захтевима, Библиотека прати развој информационих технологија и својим корисницима нуди приступ електронским сервисима које је Универзитет у Београду омогућио научним радницима, као и многим другим сервисима доступним у отвореном приступу.

Библиотека
Руководилац службе Радошевић М. Гордана gordana.radosevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 911
Дипломирани библиотекар Павличић М. Татјана

tatjana.pavlicic@sfb.bg.ac.rs

+381 (11) 3053 817
Књижничар Вилотић М. Јелена jelena.vilotic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 817