+

Служба за наставу и студентска питања

Најважнија служба за студенте; организује и евидентира читав процес студирања од уписа на основне академске и струковне студије, мастер  академске, специјалистичке академске  и докторске студије до издавања дипломе; организује испите и обрађује испитне записнике, издаје све врсте уверења студентима; води електронску базу података, матичне књиге и студенстску картотеку и досијеа; информише студенте о свим питањима везаним за студије; обавља послове који се односе на студентски стандард /стипендије, кредити, студентски домови, и сл./ и друге делатности везане за наставу и студентска питања.

Служба за наставу и студентска питања
Руководилац службе Свиличић П. Анита anita.svilicic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 854
Реф. за студије на буџету Станарчевић Тања tanja.stanarcevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 812
Реф. за самофинан.студенте Јовић Светлана svetlana.jovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 812
Реф. за испите Перовић Маша masa.perovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 932
Реф. за наст. и контр. квалит. Весић Милијана milijana.vesic@@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 854