+

Служба за техничко – помоћне послове

Служба за техничко-помоћне послове

Техничка служба обавља послове безбедности и здравља на раду, обезбеђење просторија и окућнице Факултета, одржавање инсталација, одржавање хигијене у просторијама, као и послове вожње у друмском саобраћају.

Служба за техничко – помоћне послове
Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања Милошевић Неђо nedjo.milosevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 923
Руководилац послова заштите, безбедности и здравља на раду Драган Стевановић dragan.stevanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 923
Чистачица Златановић К. Душица dusica.zlatanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
  Ђорђевић С. Тања tanja.djordjevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Ђурковић Марина marina.djurkovic.@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Игњатовић С. Милијана milijana.ignjatovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Илић М. Гордана gordana.ilic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Лазић Н. Зорка zorka.lazic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Марковић М. Љиљана ljiljana.markovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Миловановић Милена milena.milovanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Мимић З. Јасмина jasmina.mimic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Осмајлић М. Видосава vidosava.osmajlic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Петрова А. Бора bora.petrova@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Поповић Ц. Татјана tatjana.popovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Рапаић Л. Мирјана  mirjana.rapaic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Стојановић В. Винка vinka.stojanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Зекић М. Славица slavica.zekic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
  Миловановић Милена milena.milovanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
Домар/мајстор одржавања – електричар Кијановић М. Драган dragan.kijanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 845
Радник обезбеђења без оружја Деспотовић А. Иван

ivan.despotovic@sfb.bg.ac.rs

+381 (11) 3053 999
  Луковић Горан goran.lukovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 999
Вимић Р. Гордијан vimic.gordijan@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 999
Савић Миле mile.savic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 999

Трајковић Драган

dragan.trajkovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 999
Возач Радосављевић С. Дејан dejan.radosavljevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
Помоћни Радник Лимановић Адам adam.limanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990