+

Деканат

Деканат обавља административно-техничке пословe за потребе декана, продекана, као и органа управљања и стручних органа Факултета. Поред тога, обавља и послове везане за међународну сарадњу и сарадњу са институцијама у земљи, послове координације и рада у вези са разменом студената, припрема и прати реализације међународних уговора и све послове из домена односа с јавношћу.

Деканат
Пословни секретар Ћебић П. Александра aleksandra.cebic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 988
Координатор послова међународне сарадње Лазић О. Катарина katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 939