+

Служба за техничко – помоћне послове

Служба за техничко-помоћне послове

Техничка служба обавља послове безбедности и здравља на раду, обезбеђење просторија и окућнице Факултета, одржавање инсталација, одржавање хигијене у просторијама, као и послове вожње у друмском саобраћају.

Служба за техничко – помоћне послове
Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања Пауновић М. Зоран zoran.paunovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 923
Руководилац послова заштите, безбедности и здравља на раду Милошевић Неђо nedjo.milosevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 923
Портир Орловић А. Даница danica.orlovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
Чистачица Аранитовић Р. Винка vinka.aranitovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 811
  Војновић М. Љубица ljubica.vojnovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
Златановић К. Душица dusica.zlatanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
Илић М. Гордана gordana.ilic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
Кораћ Р. Милка milka.korac@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
Лазић Н. Зорка zorka.lazic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
Марковић М. Љиљана ljiljana.markovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
Осмајлић М. Видосава vidosava.osmajlic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
Петрова А. Бора bora.petrova@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
 Рапаић Л. Мирјана  mirjana.rapaic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
 Степановић Душанка  dusanka.stepanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
 Стојановић В. Винка  vinka.stojanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
 Филиповић Н. Татјана  filipovic.tatjana@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
 Мимић З. Јасмина  jasmina.mimic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
 Игњатовић С. Милијана  milijana.ignjatovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
  Миловановић Милена milena.milovanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
Домар/мајстор одржавања – столар  Богосављевић Ж. Душан  dusan.bogosavljevic@sfb.bg.ac.rs  +381 (11) 3053 845
Домар/мајстор одржавања – електричар Стринић П. Јово jovo.strinic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 845
Радник обезбеђења без оружја Жигић С. Милан zigic.milan@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 999
  Деспотовић А. Иван zigic.milan@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 999
Ристић М. Стојадин stojadin.ristic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 999
Стевановић Љ. Драган dragan.stevanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 999
Луковић Горан lukovic.goran@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 999
Возач Радосављевић С. Дејан dejan.radosavljevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990
Помоћни Радник Лимановић Адам adam.limanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 990