+

Горан Милић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 820
Е-маил: goran.milic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 53
Консултације: среда, 12‒14 часова

Рођен је 1976. године у Ивањици, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 2001., а магистрирао 2006. године године на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију одбранио је 2011. године на истом факултету, где је и биран у сва звања од асистента приправника до ванредног професора.
Био је члан комисије за оцену и одбрану 3 докторске дисертације и ментор већег броја дипломских, завршних и мастер радова. Члан је издавачког савета ревијалног часописа „Дрвотехника” и члан уређивачког одбора међународног часописа SEEFOR. Члан је научних одбора међународних конференција у Шопрону (Hardwood Conference 2020) и Охриду (2017, 2019). Организовао је и модерирао више међународних скупова на Шумарском факултету, у оквиру међународних пројеката ID:WOOD и FORESDA. Организатор је завршне конференције COST FP1407 ModWoodLife која је одржана на Шумарском факултету 2018. године (више од 30 земаља, 90 учесника) и уредник зборника радова. Учествовао је у реализацији већег броја националних и међународних пројеката (ID:WOOD, FORESDA, билатерални пројекти, 4 COST акције…). Усавршавао се у Аустрији (компанија Muelboeck; Salzburg University of Applied Sciences), Немачкој (институт Johann Heinrich von Thünen (бивши BFH), Хамбург), Финској (институт Luke, Хелсинки). У оквиру програма Erasmus+ био је гостујући професор у Словенији (институт InnoRenew, Копер (2018)) и Аустрији (Salzburg University of Applied Sciences (2019)). Гостујући професор је на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци и Машинском факултету Универзитета у Зеници (Босна и Херцеговина).
Област истраживања је првенствено примарна прерада дрвета, посебно процеси хидротермичке обраде дрвета (сушење, парење, високотемпературни третмани). Објавио је више од 50 научних и стручних радова, од чега 7 радова у врхунским међународним часописима (категорије М21). Рецензент је у врхунским и истакнутим међународним часописима. Урадио је више студија и пројеката за потребе предузећа из области технологија дрвета, а тренутно је и консултант за два велика дрвноиндустријска предузећа. Од 2008. године одржава курсеве сушења дрвета на Шумарском факултету и у предузећима дрвне индустрије. Члан је неколико међународних организација и судски вештак за област технологија дрвета.

Ужа научна област

Примарна прерада дрвета

Област истраживања

Процеси хидротермичке обраде дрвета.

Ангажовање у настави

Основне студије

Мастер студије

Докторске студије

Струковне студије

Одабрани научни радови