+

Марина Нонић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 872
Е-маил: marina.nonic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 118
Консултације: среда 12 часова

Др Марина Нонић je рођена 28. фебруара 1985. године у Мајданпеку. Основну школу је завршила 1999. године у Доњем Милановцу, а Трећу београдску гимназију, 2003. године. Студије на Универзитету у Београду – Шумарском факултету, уписала је  школске 2003/2004. године, а дипломирала је 2008. године. Била је студент стипендиста Општине Мајданпек (2006-2007). Докторске студије, на студијском програму Шумарство, уписала је школске 2009/2010., а завршила 2016. године, са просечном оценом 10,00. Докторску дисертацију под називом „Унапређење масовне производње лисно-декоративних култивара букве калемљењем“ одбранила је на Шумарском факултету, Универзитета у Београду, у јуну 2016. године, чиме је стекла научни степен доктор наука – биотехничке науке.

У погледу стручног рада, положила је приправнички испит у расаднику „Оморика“ у Београду (у оквиру програма запошљавања младих „Прва шанса 2009“). У оквиру једногодишњег приправничког стажа, стекла је практична знања у области производње садног материјала (вегетативног и генеративног размножавања дрвенастих врста), пројектовања и подизања зелених површина различитих намена, о чему је доставила сертификат. Током 2010. године, била је ангажована као предавач у оквиру курса „Баштованство и самостално вођење фирми у пејзажној хортикултури“, у Центру за образовање „Ђуро Салај“ у Београду.

У погледу ангажовања у настави и истраживачког рада, од школске 2010/11. године, била је ангажована на Универзитету у Београду – Шумарском факултету као демонстратор на Катедри Семенарства, расадничарства и пошумљавања. У звање истраживача приправника на Универзитету у Београду – Шумарском факултету, изабрана је 2011. године, а у звање истраживача сарадника 2012. године. Др Марина Нонић је 2013. године изабрана у звање асистента за ужу научну област: Семенарство, расадничарство и пошумљавање, на Универзитету у Београду – Шумарском факултету. У звање доцента на Универзитету у Београду – Шумарском факултету, изабранa је у децембру 2016. године за наставне предмете на основним студијама: Шумарска генетика, Оплемењивање биљака, Оплемењивање украсних биљака, као и предмете на мастер студијама: Конзервација и усмерено коришћење шумских генетичких ресурса и Квантитативна генетика. Поред ангажовања у настави, активности Марине Нонић подразумевају и менторства и чланства у комисијама при изради завршних радова, мастер радова и докторских дисертација, као и практичан рад са студентима на терену, у расаднику и стакленику Шумарског факултета и Лабораторији за биотехнологију и учешће на студентским такмичењима (као ментор).

 У досадашњем раду, као истраживач је учествовала у реализацији 12 националних пројеката и радним групама две COST акције, а тренутно је ангажована у реализацији шест националних пројеката, једног међународног пројекта и три COST акције (као заменик представника Србије у управном одбору – MC substitute и члан радних група). Руководилац је једног националног пројекта.

Као члан Организационог одбора, била је ангажована у припреми и реализацији две међународне конференције ,,Reforestation challenges“, које су одржане на Универзитету у Београду – Шумарском факултету, 2015. и 2018. године. Била је члан Секретаријата V Симпозијума Секције за оплемењивање организама Друштва генетичара Србије (Кладово, 2016) и члан Организационог одбора VI Симпозијума Секције за оплемењивање организама Друштва генетичара Србије (Врњачка Бања, 2018).

Обављала је дужности секретара Катедре семенарства, расадничарства и пошумљавања (2015-2018). Члан је Наставно-научног Већа Шумарског факултета, Универзитета у Београду. Од 2016. године, именована је за заменика руководиоца Лабораторије за биотехнологију, на Универзитету у Београду – Шумарском факултету. Члан је Друштва генетичара Србије, Научно-струковног друштва „Reforesta“ и „Horticulture and Forestry Society from Transylvania”.

У циљу научног усавршавања у оквиру Short Term Scientific Mission, под покровитељством COST Action FP0905 „Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives“, боравила је 2011. године у Фиренци, Италија.

Усавршавање је обављено у следећим институцијама:

 1. Plant Genetics Institute – National Research Council of Florence;
 2. Directorate General – Sector for development of agricultural and food enterprises.

Добитница је стипендије European Union Seventh Framework Programme – FP7 „Trees4Future“, за стручно усавршавање, које је обавила 2013. године, у Федералном истраживачком и образовном центру за шуме, природне непогоде и пејзаж, у Бечу, Аустрија (Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft – BFW, Wien, Austria), на Одсеку за генетику – Јединица за истраживања генома. Учествовала је у међународнимм научним радионицама из области конзервације генетичких ресурса у Финској (2019.) и Словенији (2020.) и добитница је стипендија за програме размене наставника у оквиру Erasmus+ и CEEPUS мреже (Румунија и Словенија, 2019. године и Хрватска, 2020-21. године).

Ужа научна област

Семенарство, расадничарство и пошумљавање

Област истраживања

Шумарска генетика, оплемењивање биљака, оплемењивање украсних биљака, конзервација шумских генетичких ресурса, семенарство, расадничарство и пошумљавање

Одабрани научни радови

 • Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (2019): Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate: Conservation of Genetic Resources. Hardcover ISBN 978-3-319-95266-6; DOI 10.1007/978-3-319-95267-3 Springer Nature Switzerland AG, Cham (486)
 • Nonić, M., Šijačić-Nikolić, M. (2019): Genetic Diversity: Sources, Threats, and Conservation. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham
 • Šijačić-Nikolić, M., Nonić, M. (2019): Biological Diversity: Global Threats. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham
 • Nonić, M., Nedeljković J., Nonić D., Milovanović J., Šijačić-Nikolić M. (2019): Regulatory framework for conservation and sustainable utilization of forest genetic resources in Serbia. In: Šijačić-Nikolić M., Milovanović J., Nonić M. (eds.): Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate: Conservation of Genetic Resources. Springer Nature Switzerland AG, Cham: 87-104
 • Kerkez Janković, I., Nonić, M., Devetaković, J., Ivetić, V., Šijačić-Nikolić, M., Aleksić M.J. (2019): Technical overview of nuclear microsatellites for Fagus sp., and their utility in F. sylvatica from the central Balkans (Serbia), Scandinavian Journal of Forest Research, 34(7): 545-556, DOI: 10.1080/02827581.2019.1623305
 • Nonić, M., Skočajić, D., Šijačić-Nikolić, M., Grbić, M. (2017): Variability of quantitative and qualitative characteristics of Fagus sylvatica ‘Purpurea’ clones produced by grafting. Not Bot Horti Agrobo 2017, 45(2):400-407
 • Ivetić, V., Devetaković, J., Nonić, M., Stanković, D., Šijačić-Nikolić, M. (2016): Genetic diversity and forest reproductive material – from seed source selection to planting. iForest Vol. 9: 801-812  doi: 10.3832/ifor1577-009
 • Nonić, M., Radojević, U., Milovanović, J., Perović, M., Šijačić-Nikolić, M. (2015): Comparative analysis of students’ attitudes toward implementation of genetically modified trees in Serbia. iForest Vol. 8: 714-718
 • Nonić, M., Heinze, B., Mengl, M., Devetaković, J., Slunsky, R. (2015): Intra-population genetic diversity of beech in northeast Serbia assessed by microsatellite markers. In: Ivetić, V., Stanković, D. (eds.) Proceedings: International Conference Reforestation Challenges. 03-06 June 2015, Belgrade, Serbia, Reforesta: 266-275
 • Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (2014): Conservation of Forest Genetic Resources. In: Ahuja M.R., Ramawat K.G. (eds.) “Biotechnology and Biodiversity” (Series: Sustainable Development and Biodiversity, Vol. 4). Springer: 103-129