+

Marina Nonić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 872
E-mail: marina.nonic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 118
Konsultacije: sreda 12 časova

Dr Marina Nonić je rođena 28. februara 1985. godine u Majdanpeku. Osnovnu školu je završila 1999. godine u Donjem Milanovcu, a Treću beogradsku gimnaziju, 2003. godine. Studije na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu, upisala je  školske 2003/2004. godine, a diplomirala je 2008. godine. Bila je student stipendista Opštine Majdanpek (2006-2007). Doktorske studije, na studijskom programu Šumarstvo, upisala je školske 2009/2010., a završila 2016. godine, sa prosečnom ocenom 10,00. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Unapređenje masovne proizvodnje lisno-dekorativnih kultivara bukve kalemljenjem“ odbranila je na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, u junu 2016. godine, čime je stekla naučni stepen doktor nauka – biotehničke nauke.

U pogledu stručnog rada, položila je pripravnički ispit u rasadniku „Omorika“ u Beogradu (u okviru programa zapošljavanja mladih „Prva šansa 2009“). U okviru jednogodišnjeg pripravničkog staža, stekla je praktična znanja u oblasti proizvodnje sadnog materijala (vegetativnog i generativnog razmnožavanja drvenastih vrsta), projektovanja i podizanja zelenih površina različitih namena, o čemu je dostavila sertifikat. Tokom 2010. godine, bila je angažovana kao predavač u okviru kursa „Baštovanstvo i samostalno vođenje firmi u pejzažnoj hortikulturi“, u Centru za obrazovanje „Đuro Salaj“ u Beogradu.

U pogledu angažovanja u nastavi i istraživačkog rada, od školske 2010/11. godine, bila je angažovana na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu kao demonstrator na Katedri Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja. U zvanje istraživača pripravnika na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu, izabrana je 2011. godine, a u zvanje istraživača saradnika 2012. godine. Dr Marina Nonić je 2013. godine izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast: Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje, na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu. U zvanje docenta na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu, izabrana je u decembru 2016. godine za nastavne predmete na osnovnim studijama: Šumarska genetika, Oplemenjivanje biljaka, Oplemenjivanje ukrasnih biljaka, kao i predmete na master studijama: Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa i Kvantitativna genetika. Pored angažovanja u nastavi, aktivnosti Marine Nonić podrazumevaju i mentorstva i članstva u komisijama pri izradi završnih radova, master radova i doktorskih disertacija, kao i praktičan rad sa studentima na terenu, u rasadniku i stakleniku Šumarskog fakulteta i Laboratoriji za biotehnologiju i učešće na studentskim takmičenjima (kao mentor).

 U dosadašnjem radu, kao istraživač je učestvovala u realizaciji 12 nacionalnih projekata i radnim grupama dve COST akcije, a trenutno je angažovana u realizaciji šest nacionalnih projekata, jednog međunarodnog projekta i tri COST akcije (kao zamenik predstavnika Srbije u upravnom odboru – MC substitute i član radnih grupa). Rukovodilac je jednog nacionalnog projekta.

Kao član Organizacionog odbora, bila je angažovana u pripremi i realizaciji dve međunarodne konferencije ,,Reforestation challenges“, koje su održane na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu, 2015. i 2018. godine. Bila je član Sekretarijata V Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije (Kladovo, 2016) i član Organizacionog odbora VI Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije (Vrnjačka Banja, 2018).

Obavljala je dužnosti sekretara Katedre semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja (2015-2018). Član je Nastavno-naučnog Veća Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Od 2016. godine, imenovana je za zamenika rukovodioca Laboratorije za biotehnologiju, na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu. Član je Društva genetičara Srbije, Naučno-strukovnog društva „Reforesta“ i „Horticulture and Forestry Society from Transylvania”.

U cilju naučnog usavršavanja u okviru Short Term Scientific Mission, pod pokroviteljstvom COST Action FP0905 „Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives“, boravila je 2011. godine u Firenci, Italija.

Usavršavanje je obavljeno u sledećim institucijama:

 1. Plant Genetics Institute – National Research Council of Florence;
 2. Directorate General – Sector for development of agricultural and food enterprises.

Dobitnica je stipendije European Union Seventh Framework Programme – FP7 „Trees4Future“, za stručno usavršavanje, koje je obavila 2013. godine, u Federalnom istraživačkom i obrazovnom centru za šume, prirodne nepogode i pejzaž, u Beču, Austrija (Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft – BFW, Wien, Austria), na Odseku za genetiku – Jedinica za istraživanja genoma. Učestvovala je u međunarodnimm naučnim radionicama iz oblasti konzervacije genetičkih resursa u Finskoj (2019.) i Sloveniji (2020.) i dobitnica je stipendija za programe razmene nastavnika u okviru Erasmus+ i CEEPUS mreže (Rumunija i Slovenija, 2019. godine i Hrvatska, 2020-21. godine).

Uža naučna oblast

Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje

Oblast istraživanja

Šumarska genetika, oplemenjivanje biljaka, oplemenjivanje ukrasnih biljaka, konzervacija šumskih genetičkih resursa, semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje

Odabrani naučni radovi

 • Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (2019): Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate: Conservation of Genetic Resources. Hardcover ISBN 978-3-319-95266-6; DOI 10.1007/978-3-319-95267-3 Springer Nature Switzerland AG, Cham (486)
 • Nonić, M., Šijačić-Nikolić, M. (2019): Genetic Diversity: Sources, Threats, and Conservation. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham
 • Šijačić-Nikolić, M., Nonić, M. (2019): Biological Diversity: Global Threats. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham
 • Nonić, M., Nedeljković J., Nonić D., Milovanović J., Šijačić-Nikolić M. (2019): Regulatory framework for conservation and sustainable utilization of forest genetic resources in Serbia. In: Šijačić-Nikolić M., Milovanović J., Nonić M. (eds.): Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate: Conservation of Genetic Resources. Springer Nature Switzerland AG, Cham: 87-104
 • Kerkez Janković, I., Nonić, M., Devetaković, J., Ivetić, V., Šijačić-Nikolić, M., Aleksić M.J. (2019): Technical overview of nuclear microsatellites for Fagus sp., and their utility in F. sylvatica from the central Balkans (Serbia), Scandinavian Journal of Forest Research, 34(7): 545-556, DOI: 10.1080/02827581.2019.1623305
 • Nonić, M., Skočajić, D., Šijačić-Nikolić, M., Grbić, M. (2017): Variability of quantitative and qualitative characteristics of Fagus sylvatica ‘Purpurea’ clones produced by grafting. Not Bot Horti Agrobo 2017, 45(2):400-407
 • Ivetić, V., Devetaković, J., Nonić, M., Stanković, D., Šijačić-Nikolić, M. (2016): Genetic diversity and forest reproductive material – from seed source selection to planting. iForest Vol. 9: 801-812  doi: 10.3832/ifor1577-009
 • Nonić, M., Radojević, U., Milovanović, J., Perović, M., Šijačić-Nikolić, M. (2015): Comparative analysis of students’ attitudes toward implementation of genetically modified trees in Serbia. iForest Vol. 8: 714-718
 • Nonić, M., Heinze, B., Mengl, M., Devetaković, J., Slunsky, R. (2015): Intra-population genetic diversity of beech in northeast Serbia assessed by microsatellite markers. In: Ivetić, V., Stanković, D. (eds.) Proceedings: International Conference Reforestation Challenges. 03-06 June 2015, Belgrade, Serbia, Reforesta: 266-275
 • Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (2014): Conservation of Forest Genetic Resources. In: Ahuja M.R., Ramawat K.G. (eds.) “Biotechnology and Biodiversity” (Series: Sustainable Development and Biodiversity, Vol. 4). Springer: 103-129