+

Nikola Živanović

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 842
E-mail: nikola.zivanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 7
Konsultacije: utorak, 12‒14 časova

Rođen 14. 1. 1989. godine u Sokobanji. Gimnaziju „Branislav Nušić” – prirodno‑matematički smer, završio u Sokobanji 2008. godine. Školovanje nastavio na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu, na Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, gde nakon završenih osnovnih studija 2013. godine stiče zvanje diplomirani inženjer šumarstva. Na istom fakultetu 2014. godine završava master studija i stiče zvanje master inženjer šumarstva. Doktorskih studija na Šumarskom fakultetu upisuje 2014. godine. Uža naučna oblast: Erozija i konzervacija zemljišta i voda. Oblast istraživanja: mehanizam erozionih procesa, geotehnika, sanacija klizišta, mehanika tla. Član je Udruženja bujičara Srbije. Sekretar katedre od 2013. godine.

Uža naučna oblast

Erozija i konzervacija zemljišta i voda

Odabrani naučni radovi

  • Nikola Živanović, Grozdana Gajić (2016): ”Criteria for initial movements of sand in layers of clay“, International symposium – Investments, new technologies in mining and sustainable development, Šabac 24-25 November 2016.
  • Grozdana Gajić, Nikola Živanović (2016): “Solution for land reclamation of clay pit in Debeljača”, International symposium – Investments, new technologies in mining and sustainable development, Šabac 24-25 November 2016 .
  • Grozdana Gajić, Nikola Živanović, Luka Vukić (2016): „INDICATORS AND DEGRADATION MECHANISAM OF LOESS SOIL“, 3rd Conference of the World Association of Soil and Water Conservation, Belgrade, august 22-26, 2016.
  • Grozdana Gajić, Vojislav Đeković, Aleksandar Petrovski, Vladimir Čebašek, Vesna Damnjanović, Nikola Živanović, (2012.): „Ocena rizika usled pokretanja peskova u proslojcima glinovitih naslaga na stabilnost kosina kod površinskih iskopa“, 39. Simpozijum o operacionim istraživanjima SYMOPIS 25-28.9.2012., Tara, str. 539-542, ISBN:978-86-7488-086-9.
  • Grozdana Gajić, Igor Miljanović, Nikola Živanović, Mirjana Stanišić, Milica Pavlović, Vesna Damnjanović, (2013.): „Uporedna analiza efekata biološkog “armiranja” i njihov uticaj na unutrašnju eroziju“, Časopis za uređenje bujica i zaštitu od erozije „Erozija“ 39, str 46-56, Udruženje bujičara Srbije, ISBN 0350-9648, Beograd.
  • Kadovć R., Miljković P., Perović V., Živanović N., Ali BohajarY.M., Belanović Simić S. (2014): “Analiza erodibilne frakcije peskovitih zemljišta Deliblatkse peščare” Časopis za uređenje bujica i zaštitu od erozije „Erozija“ 40, str 38-52, Udruženje bujičara Srbije, ISBN 0350-9648, Beograd