+

Završni radovi

  • 2016. Marko Spasić: „Geotehnički uslovi projektovanja poljske regulacije na prostoru manastira ‘Petkovica’”.
  • 2016. Vukašin Rončević: „Projekat drenažnog sistema za saniranje erozionih procesa na području manastira Petkovica”.
  • 2014. Đorđe Prodanović: „Karakteristike Malog vrela – Rogavska reka sa aspekta zaštite i višenamenskog korišćenja voda”.
  • 2013. Milena Lekić: „Ekološki inženjering i zaštita freatskih izdani od procednih voda komunalnih deponija na primeru deponije ‘Tancoš’ – Beočin”.
  • 2013. Nikola Živanović: „Geotehnička analiza stabilnosti obala kod mikroakumulacija”.