+

Одабрани радови

Радови  студената / завршни радови / мастер радови / дисертације / теренске наставе Мастер радови

 • Борић Милица (2016): „Избор дрвенастих биљака за обликовање у плитким посудама„ (ментор: М. Оцокољић).
 • Павловић Тијана (2016): „Syringa vulgaris L.у долини Ибра од Рашке до Краљева” (ментор: М. Оцокољић).
 • Душманић Весна (2016): „Platanus x acerifolia (Aiton) Willd. у уличним просоторима у Смедереву” (ментор: М. Оцокољић).
 • Обрадовић Слађана (2016): „Анализа естетских и функционалних карактеристика дендрофлоре у парку Мањеж” (ментор: М. Оцокољић).
 • Перић Милина (2016): „Дрвенасте биљке дечијих вртића у Лазаревцу” (ментор: М. Оцокољић).
 • Вукомановић Катарина (2016): „Избор биљног материјала за кровне вртове у Чачку” (ментор: М. Оцокољић).
 • Грујичић Милица (2015): „Дендрофлора градског парка у Требињу” (ментор: М. Оцокољић).
 • Гашевић Младенка (2014): „Функционалност и заступљеност планинског јавора у заштићеним пределима Јахорине” (ментор: М. Оцокољић).
 • Зујић Марина (2014): „Утицај примене култивара типа fastigiata на визуелно-естетске карактеристике у централном делу Београда” (ментор: М. Оцокољић).
 • Воркапић Ведрана (2014): „Анализа естетских и функционалних карактеристика култивара дрвенастих биљака на зеленим површинама у Земуну” (ментор: М. Оцокољић).
 • Шиљковић Тамара (2014): „Аутохтона дендрофлора у парковима Краљева” (ментор: М. Оцокољић).
 • Софренић Драгана (2014): „Избор дрвенастих биљака за обликовање топијарних форми” (ментор: М. Оцокољић).
 • Прокоповић Маја (2013): „Избор дрвенастих биљака за кровне вртове на Новом Београду” (ментор: М. Оцокољић).
 • Ивошевић Марица (2013): „Упоредна анализа дендрофлоре живих ограда на Бановом брду” (ментор: М. Оцокољић).
 • Влајнић Невена (2013): „Стање и могућности озелењавања балкона и лођа на Дорћолу” (ментор: М. Оцокољић).
 • Лазаревић Јелена (2013): „Инвентаризација и анализа стања дрвенастих биљака на зеленим површинама испред пословних објеката на Бановом брду” (ментор: М. Оцокољић).
 • Брадоњић Љубина (2013): „Анализа стања култура врсте Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco заснованих на депосолима Колубарског басена” (ментори: М. Оцокољић и М. Веселиновић).
 • Нађија Самир Имамовић, „Анализа стања и предлог реконструкције у односу на потребе корисника спортско-рекреативног центра у Новом Пазару”, одбранила је 15. 1. 2016. Ментор: проф. др Ненад Ставретовић.
 • Милица Драган Михаиловић, „Анализа зелене површине спортско-рекреативног комплекса на Ибарском кеју у Краљеву”, одбранила је 30. 9. 2016. Ментор: проф. др Ненад Ставретовић.