+

Истраживање / Пројекти

 • Научноистраживачки пројекат: „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање, потпројекат Украсне и инвазивне биљке у условима климатских промена: утицаји и адаптације”. Министарство науке и технолошког развоја, (2011‒2016). Руководилац потпројекта: pроф. др Драгица Обратов‑Петковић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Мониторинг диверзитета инвазивних биљака у урбаним шумама Београда”. Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде ‒ Управа за шуме (2014). Руководилац пројекта: pроф. др Драгица Обратов‑Петковић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Производња дрвенастих врста погодних за примену у измењеним климатским условима, угроженим и деградираним екосистемима”. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ‒ Управа за шуме (2012). Руководилац пројекта: проф. др Матилда Ђукић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Екологија, мониторинг и технолошки поступци за контролу инвазивних биљака у биотопима Београда”. Министарство просвете и науке, (2008‒2010). Руководилац пројекта: проф. др Михаило Грбић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Заштита шумских подручја и производња природне хране на принципима одрживог развоја”. Министарство науке и технолошког развоја, (2004‒2008). Руководилац пројекта: проф. др Драгица Обратов‑Петковић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Вршење посебног надзора над штетним организмом Cydalima perspectalis” (2015‒2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине ‒ Управа за заштиту биља. Руководилац пројекта: проф. др Милка Главендекић.
 • Научноистраживачки пројекат: „Праћење експанзије алергених инсеката и едукација у циљу заштите здравља људи и животиња”. Министарство пољопривреде и заштите животне средине ‒ Управа за шуме (2012, 2015‒2016). Руководилац пројекта: проф. др Милка Главендекић.
 • Међународни научноистраживачки програм: „Landscape Management Practical in Tara National Park”. Институт за управљање и планирање предела, Универзитета у Фрајбургу, Немачка (2006). Руководилац пројекта: др Јелена Томићевић‑Дубљевић.
 • Meђународни пројекат Project ECO-NET 2009 ‒ N°21339RD „Modelling the expansion of an urticating pest with regard to climate change”. Министарство пољопривреде Француске, учесници из земаља Балканског полуострва. Руководилац пројекта dr Alain Roques, координатор пројекта у Србији: проф. др Милка Главендекић.
 • Meђународни пројекат „Pathway Evaluation and Pest Risk Management in Transport” (PERMIT), COST FP 1002. Руководилац пројекта у Србији: проф. др Милка Главендекић.
 • Meђународни пројекат „A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests” (Global Warning), FPS COST Action FP1401. Руководилац пројекта у Србији: проф. др Милка Главендекић.