+

Истраживање / Пројекти

Научно истраживачка и стручна делатност

Научно-истраживачка делатност се одвија кроз научне пројекте у оквиру ужих научних области које су заступљене на Катедри. С обзиром на карактер, научна истраживања се могу поделити на истраживања у области биологије и екологије биљака, технологије производње и интегралне заштите украсних биљака и управљања пределима и заштићеним природним добрима.

У оквиру мастер и докторских студија остварена је успешна сарадња са колегама из више институција: Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Биолошког факултета и Института за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београу, Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, затим из Завода за заштиту природе Србије, ЈП Националног парка Тара, Међународне уније за заштиту природе – канцеларија за Источну Европу и Централну Азију (IUCN) и Светским фондом за заштиту природе Адриа (WWF Adria). Неоспоран је квалитет израђених дипломских радова на Катедри за пејзажну хортикултуру и у прилог томе говоре и награде Привредне коморе града Београда за најбољи дипломски рад, које је у периоду од 2009. до 2015. освојило шест студената.

Од домаћих институција и организација посебно се издваја сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарством за заштиту животне средине Републике Србије кроз реализацију научних и стручних пројеката и семинара перманентног образовања.

Национални пројекти и студије

1. Екологија, мониторинг и контрола инвазивних биљака у биотопима Београда (2009-2012.). Руководилац пројекта: проф. др Михаило Грбић. Министарство просвете и науке Републике Србије. Носилац пројекта: Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

2. Производња дрвенастих врста погодних за примену у измењеним климатским условима, угроженим и деградираним екосистемима (2012-2013). Руководилац пројекта: проф. др Матилда Ђукић. Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Управа за шуме Републике Србије. Носилац пројекта: Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

3. Mониторинг диверзитета инвазивних биљака у урбаним шумама Београда (2012-2013). Руководилац пројекта: проф. др Драгица Обратов-Петковић. Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Управа за шуме Републике Србије. Носилац пројекта: Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

4. Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање, Пројекат ИИИ (43007) (2011-). Руководилац пројекта: проф. др Ратко Кадовић. Потпројекат 12: Украсне и инвазивне биљке у условима климатских промена – утицај и адаптација. Руководилац потпројекта: проф. др Драгица Обратов-Петковић. Министарство за просвету и науку Републике Србије. Носилац пројекта: Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

Међународни пројекти

5. COST FP1002: Pathway Evaluation and pest Risk Management In Transport (PERMIT) (2010-2014). European Cooperation in Science and Technology. Руководилац пројекта: Dr Hugh Evans, Forest Research – Forestry Commission UK. Члан Управног одбора: др Милка Главендекић.

6. COST FP1204: Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests (2013-2017). European Cooperation in Science and Technology. Руководилац пројекта: Dr Carlo Calfapietra, Italia. Носилац пројекта: CNR-IBAF, Италија. Члан управног одбора: др Јелена Томићевић-Дубљевић.

7. COST Action FP1401: A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests (Global Warning) (2014-2018). Руководилац пројекта: Dr Rene Eshen, CABI, Switzerland. Носилац пројекта CABI, Швајцарска. Члан Управног одбора: др Милка Главендекић.

8. COST Action CA17122: Increasing understanding of alien species through citizen science (ALIEN-CSI) (2018-). European Cooperation in Science and Technology. Члан управног одбора: др Милка Главендекић.

9. COST CA17133: Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city (2018-). Руководилац пројекта: Dr Guenter Langergraber, BOKU, Austria. Носилац пројекта: BOKU, Аустрија. Члан управног одбора: др Данијела Ђунисијевић-Бојовић.

Учешће у активностима професионалних удружења

Наставници катедре су дали значајан допринос оснивању професионалних удружења: Удружења за пејзажну хортикултуру Србије и Удружења пејзажних архитеката Србије. Удружење за пејзажну хортикултуру Србије – УПХС је основано 16. септембра 2004. године са циљем да се афирмише, унапреди и заштити статус пејзажне архитектуре и хортикултуре као професије у Србији. Осниваче овог Удружења, поред представника професионалних произвођача украсних биљака чинили су професори Катедре за пејзажну хортикултуру: проф. др Михаило Грбић као први председник Удружења, проф. др Милка Главендекић, председник у периоду од 2008. до 2018. године, др Тања Милијашевић и др Драгана Скочајић, садашњи председник УПХС. Удружење у сарадњи са Шумарским факултетом више од 15 година, заредом, успешно организује Семинар пејзажне хортикултуре Србије на коме се сваке године размењују знања и искуства науке и праксе из области пејзажне хортикултуре. Као члан Европског удружења произвођача (ENA), у сарадњи са међународним организацијама пејзажне хортикултуре, као и домаћим удружењима сродних струка, УПХС са члановима Катедре активно ради и на унапређивању образовања и размени најактуелнијих информација из ове области.