+

Мастер радови

 • (2016) Дипл. инж. Светлана Цивић: „Увођење мера интегралне заштите садница лишћара ‒ случај у ‘Биојела’ расаднику”. Ментор: др Милка Главендекић,
 • (2016) Дипл. инж. Ивана Пантић: „Фенологија лета, биолошке особине и природни непријатељи шимшировог пламенца у Србији”. Ментор: др Милка Главендекић,
 • (2016) Дипл. инж. Јелена Митровић: „Утицај здравственог стања и виталности на декоративни значај заштићених стабала у Београду”. Ментор: др Весна Голубовић Ћургуз.
 • (2016) Дипл. инж. Ања Калинић: „Заштита флористичког диверзитета на примеру Специјалног резервата природе ‘Делиблатска пешчара’”. Ментор: проф. др Драгица Обратов Петковић.
 • (2016) Дипл. инж. Наташа Баланчевић: „Флористички диверзитет Специјалног резервата природе ‘Гоч‒Гвоздац’ са предлогом мера заштите”. Ментор: проф. др Драгица Обратов Петковић.
 • (2016) Дипл. инж. Оливера Стефанов: „Ревегетација комуналне депоније ‘Стара депонија’ Панчево”. Ментор: проф. др Матилда Ђукић.
 • (2015) Дипл. инж. Јелена Јовановић: „Статус угрожених ендемичних и реликтних биљних врста неких националних паркова Србије”. Ментор: проф. др Драгица Обратов‑Петковић.
 • (2015) Дипл. инж. Радонић Јована: „Заступљеност потенцијално инвазивне врсте Amaranthus retroflexus L. на територији Новог Сада”. Ментор: проф. др Драгица Обратов‑Петковић.
 • (2015) Дипл. инж. Јелена Петровић: Микропропагација Lawsonia inermis L. Ментор: проф. др Матилда Ђукић.
 • (2014) Дипл. инж. Илија Текић: „Здравствено стање стабала у Београду планираних за сечу”.
 • (2014) Дипл. инж. Александра Митић: „Дизајн биљкама у Јога врту на Ади Циганлији”. Ментор: проф. др Матилда Ђукић.
 • (2014) Дипл. инж. Милош Танасић: „Дизајн биљних композиција градског парка у Љубовији”. Ментор: проф. др Матилда Ђукић.
 • (2014) Дипл. инж. Тамара Симоновић: Процена ризика од инвазивне врсте Erigeron annuus L. (Pers.) (Compositae) кроз EPPO процес приоритизације. Ментор: проф. др Драгица Обратов‑Петковић
 • (2013) Дипл. инж. Слађана Самуилов: „Утицај олова и гвожђа на раст и развиће киселог дрвета и значај за фиторемедијацију”. Ментор: проф. др Матилда Ђукић.
 • (2013) Дипл. инж. Александра Радиновић: „Екофизиолошка својства биљака за зелене кровове и утицај на микроклиму”. Ментор: проф. др Матилда Ђукић.
 • (2013) Дипл. инж. Нада Јаџић: „Вредновање идентитета града Београда са аспекта зелених простора”. Ментор: др Јелена Томићевић‑Дубљевић, ванредни проф.
 • (2012) Дипл. инж. Анела Чолић: „Управљање објектима заштите природе: Студија случаја споменика природе Врело Босне”. Ментор: др Јелена Томићевић‑Дубљевић, ванредни проф.
 • (2011) Дипл. инж. Ћирковић-Огњановић Милица: „Евалуација методе ињектовања у заштити дивљег кестена од минера Cameraria ohridella Deschka & Dimić (Lepidoptera: Gracillariidae)”. Ментор: др Милка Главендекић.
 • (2011) Дипл. инж. Јована Mајовић: „Популациона динамика раних дефолијатора храста”. Ментор: др Милка Главендекић.
 • (2011) Дипл. инж. Маша Мирић: „Штеточине јасена и његових култивара на зеленим површинама у Београду”. Ментор: др Милка Главендекић.
 • (2011) Дипл. инж. Андријана Вукадиновић: „Урбане шуме и потребе посетилаца. Студија случаја парк-шуме Кошутњак”. Ментор: др Јелена Томићевић‑Дубљевић, ванредни проф.
 • (2011) Дипл. инж. Ана Костић: „Антропогена модификација предела на примеру заштићених подручја Војводине”. Ментор: др Јелена Томићевић‑Дубљевић, ванредни проф.
 • (2010) Дипл. инж. Бранка Укропина: „Однос туриста према природним вредностима Националног парка Тара”. Ментор: др Јелена Томићевић‑Дубљевић, ванредни проф.
 • (2009) Дипл. инж. Драгана Радовановић: „Свест јавности о недомаћим инвазивним врстама – студија случаја града Београда”. Ментор: др Јелена Томићевић‑Дубљевић, ванредни проф.