+

Катедра за пејзажну хортикултуру

шеф Катедре: др Јелена Томићевић Дубљевић
заменик шефа Катедре: др Ивана Бједов
секретар Катедре: др Марија Нешић

Историјат

Катедра је основана седамдесетих година прошлог века, под називом Катедра за производњу украсних биљака и тада је организационо припадала Одсеку за хортикултуру, Шумарског факултета. Прву генерацију наставника, оснивача Катедре, чинили су проф. др Олга Мијановић (1933-2017), наставник на предмету Цвећарство и проф. др Слободан Стилиновић (1926-2002), наставник на предмету Производња садног материјала. Први шеф Катедре био је проф. Слободан Стилиновић. Ови наставници су поставили темеље Катедре, која од 2002. године носи назив Катедра за пејзажну хортикултуру.