+

Центри/ Лабораторије

Лабораторија за културу ткива (соба бр. 75)
Руководилац: проф. др Матилда Ђукић

Првобитна лабораторија основана је 1987. год. у оквиру семенске лабораторије са опремом коју су набавили професори Стилиновић и  Грбић, тада асистент. Садашња нова лабораторија је основана 2001. год. садржи комплетну опрему за културу биљних ткива: ламинарну комору за стерилно постављање експланата на медијум, комору за гајење у контролисаним условима светлости и температуре, просторију за припрему медијума и биљног материјала, аутоклав, застакљени простор за аклиматизацију добијених биљака и друго. Овде се примењује скуп техника за стерилно вегетативно размножавање и гајење биљака, биљних органа, ткива и ћелија у хранљивом медијуму одговарајућег састава и под одговарајућим условима средине. Овом методом омогућено је добијање биљака током целе године, елиминација патогена из зараженог биљног материјала, као и увођење нових особина. Лабораторија служи и за хидропонско гајење биљака у експерименталне сврхе. У лабораторији је израђен велики број дипломских, мастер и докторских радова.


Семенска лабораторија (соба бр. 56)
Руководилац: др Драгана Скочајић

Лабораторија основана је 1976. год. Бави се испитивањем квалитета семена украсних и шумских врста дрвећа, жбуња и зељастих перенских, једногодишњих и двогодишњих биљака. Снабдевена је стандардном опремом за ту врсту испитивања: клијалицама, раздељивачима и осталом пратећом опремом. Поседује два типа клијалица: Јакобсенове (за испитивање на филтер папиру) и термостат клијалице (за испитивање на филтер папиру и песку) са могућношћу подешавања фотопериода. Лабораторија издаје сертификате за семе које се ставља у промет и за те потребе поред клијавости испитује и остале показатеље квалитета семена: чистоћу, апсолутну масу и садржај влаге. За врсте за које је међународним стандардима (ISTA) прописано врши испитивање индиректним методама TTC и растење експлантираних ембриона.

У оквиру лабораторије постоји и збирка семена са преко 1000 дрвенастих врста, као и апаратура за хидрокултуру.


Лабораторија за хемотаксономију (соба бр. 116а)
Руководилац: проф. др Драгица Обратов‑Петковић

Лабораторија за хемотаксономију је нова лабораторија, основана 2016. године. Располаже најсавременијим инструментом за биоаналитичку хемију ‒ течну хроматографију високих перформанси (High-performance liquid chromatography ‒ HPLC). HPLC је савремена аналитичка метода, која има широку примену у анализи биолошких узорака, као и узорака животне средине. У лабораторији се тренутно развијају HPLC методе за одређивање природних антиоксиданаса, органских киселина и фенолних једињења у биљкама.


Центар за производњу украсних биљака
Руководилац:
др Драгана Скочајић

Центар за производњу украсних биљака чини расадник површине око 50 ари, са стаклеником од 200 m², у ком се врши производња украсног дрвећа, жбуња и перена, као и шумског садног материјала.