+

Сарадња са привредом

Значајан допринос раду Катедре у домену сарадње са привредом дали су: Милан Топаловић, власник расадника „Топаловић“; Иван Топаловић, власник расадника „Браћа Топаловић“; Зоран Сремчевић и Мирко Сремчевић, власници расадника „Оморика“; Ђура Киш, власник расадника „Киш“; Драган Гајић, власник расадника „Лепо поље“ из Липља код Љига, затим ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца и Д.О.О. Комунално – Будва из Црне Горе.