+

Актуелности

О КАТЕДРИ

Катедра семенарства, расадничарства и пошумљавања представља једну од седам организационих јединица Одсека за шумарство Шумарског факултета Универзитета у Београду. Катедру чине два редовна професора, један ванредни професор, три асистента, један виши научни сарадник, један научни сарадник и три лаборанта. У оквиру Катедре налази се Лабораторија за испитивање семена и садница, Лабораторија за анатомију дрвета, Лабораторија за биотехнологију и Центар за мониторинг и конзервацију шумских генетичких ресурса.

Наставници и сарадници Катедре покривају већи број научних дисциплина које припадају ужој научној области Семенарство, расадничарство и пошумљавање. Настава се изводи на сва три нивоа студија (основне, мастер и докторске) и обухвата следеће области: ботанику, анатомију дрвета, лековито биље, шумарску генетику, оплемењивање биљака, оплемењивање украсних биљака, конзервацију шумских генетичких ресурса, семенарство, расадничарство, пошумљавање и биоремедијацију. Од школске 2014/15. године Катедра уводи нови модул на мастер академским студијама, студијског програма Шумарство, под називом: Биљна производња и конзервација шумских генетичких ресурса, чиме се акценат ставља на савремене тенденције, како у шумарству, тако и у заштити животне средине.

Катедра има лидерску позицију у научноистраживачком и стручном раду из области биотехнологије у шумарству, што се најбоље огледа у реализацији великог броја пројеката, који су финансирани од стране Министарства за науку и технолошки развој, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ‒ Управе за шуме, Министарства за заштиту животне средине, ЈП „Србијашуме”, Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, итд. У последњих десет година реализована су 22 домаћа пројекта. У истом периоду, наставници и сарадници су учествовали у реализацији 6 пројеката у оквиру програма European Cooperation in Science and Technology: COST Action 52 (2008-2010); FPS COST Action FP0801 (2008-2012); COST Action FP0905 (2010-2014); COST Action ES1101 (2011-2014); FPS COST Action FP1305 (2014-2018); FPS COST Action FP1103 (2012-2016).  

Менторски рад на свим нивоима студија је саставни део наставничких активности, који на Катедри има дугу традицију. Дуга историја, током које су се њени предмети развијали и нови формирали, говори о раду и посвећености оних који су је чинили и данас чине.