+

Катедра семенарства, расадничарства и пошумљавања

О Катедри

Катедра семенарства, расадничарства и пошумљавања представља једну од седам организационих јединица Одсека за шумарство и заштиту природе Шумарског факултета, Универзитета у Београду. Катедру чине три редовна професора, два ванредна професора, један доцент и два лаборанта. У оквиру Катедре налази се Лабораторија за испитивање семена и садница, Лабораторија за анатомију дрвета, Лабораторија за биотехнологију и Центар за мониторинг и конзервацију шумских генетичких ресурса.

Наставници и сарадници Катедре покривају већи број научних дисциплина које припадају ужој научној области Семенарство, расадничарство и пошумљавање. Настава се изводи на сва три нивоа студија (основне, мастер и докторске) и обухвата следеће области: ботанику, анатомију дрвета, лековито биље, шумарску генетику, оплемењивање биљака, оплемењивање украсних биљака, конзервацију шумских генетичких ресурса, семенарство, расадничарство, пошумљавање и биоремедијацију. Од школске 2014/15. године Катедра уводи нови модул на мастер академским студијама, студијског програма Шумарство, под називом: Биљна производња и конзервација шумских генетичких ресурса, чиме се акценат ставља на савремене тенденције, како у шумарству, тако и у заштити животне средине.

Катедра има лидерску позицију у научноистраживачком и стручном раду из области биотехнологије у шумарству, што се најбоље огледа у реализацији великог броја пројеката, који су финансирани од стране Министарства за науку и технолошки развој, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ‒ Управе за шуме, Министарства за заштиту животне средине, ЈП „Србијашуме”, Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, итд., чија је листа приказана у посебном одељку.

Менторски рад на свим нивоима студија је саставни део наставничких активности, који на Катедри има дугу традицију. Дуга историја, током које су се њени предмети развијали и нови формирали, говори о раду и посвећености оних који су је чинили и данас чине.