+

Чланови катедре

ОРГАНИЗАЦИЈА КАТЕДРЕ:

шеф Катедре: Проф. др Мирјана Шијачић-Николић
заменик шефа Катедре: Проф. др Иветић Владан
секретар Катедре: др Нонић Марина, ванредни професор

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ:

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ:

САРАДНИЦИ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ: