+

Публикације

ПОПИС ПУБЛИКАЦИЈА НА КАТЕДРИ СЕМЕНАРСТВА, РАСАДНИЧАРСТВА И ПОШУМЉАВАЊА

МОНОГРАФИЈЕ

 • Др Милован Гајић, др Драгица Вилотић, др Драган Караџић, др Љубодраг Михаиловић, др Василије Исајев (1994): ОМОРИКА – PICEA OMORIKA (PANČIĆ) PURKINE НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА, Национални парк ТАРА ‒ Бајина Башта, Шумарски факултет, Београд.
 • Драгица М. Вилотић (2004): ГИНКО ( Ginko biloba L.) – ЖИВИ ФОСИЛ, ИЗАЗОВ, УКРАС, ЛЕК, Шумарски факултет, Београд.
 • Мирјана Шијачић-Николић (2005): IN MEMORIAM PROF. DR ALEKSANDAR TUCOVIĆ, Шумарски факултет Универзитета у Београду.
 • Момчило Којић, Драгица Вилотић (2006): ЕКСКУРЗИОНА ФЛОРА ШУМА СРБИЈЕ, Шумарски факултет, Београд.
 • Момчило Којић, Драгица Вилотић, Васкрсија Јанић (2008): МЕДОНОСНЕ БИЉКЕ, Херболошко друштво Србије, Београд.
 • Др Драгица Станковић (2008): БИЉКЕ И САОБРАЋАЈ, Задужбина Андрејевић, Београд.
 • Драгица Вилотић, Ненад Ставретовић, Михаило Станић (2011): ПОСЕБНИ ПРИМЕРЦИ ДРВЕНАСТИХ ВРСТА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА, Завод за заштиту природе Србије, Београд.
 • Драгица Вилотић, Срећко Шакић (2012): ЕВОДИЈА ОКРУЖЕНА БИЉНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ, Институт за шумарство у Београду, Београд.

УЏБЕНИЦИ И ПОМОЋНИ УЏБЕНИЦИ

 • Драгица М. Вилотић (2000): УПОРЕДНА АНАТОМИЈА ДРВЕТА, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд.
 • Мирјана Шијачић-Николић, Јелена Миловановић (2010): КОНЗЕРВАЦИЈА И УСМЕРЕНО КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд.
 • Боривој Крстић, Радољуб Ољача, Драгица Станковић (2011): ФИЗИОЛОГИЈА ДРВЕНАСТИХ БИЉАКА, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци и Природно‑математички факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад
 • Љубодраг Михајловић, Драгица Вилотић, Мирјана Шијачић-Николић (2013): ПРИРУЧНИК ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА, Шумарски факултет у Београду, Београд.

ПРАКТИКУМИ

 • Василије В. Исајев, Мирјана Т. Шијачић-Николић (2011): ПРАКТИКУМ ИЗ ГЕНЕТИКЕ СА ОПЛЕМЕЊИВАЊЕМ БИЉАКА, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд.
 • Владан Иветић (2013): ПРАКТИКУМ ИЗ СЕМЕНАРСТВА, РАСАДНИЧАРСТВА И ПОШУМЉАВАЊА, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд.

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА

 • Мирјана Шијачић-Николић (2011): ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ВЕЖБЕ ИЗ ШУМАРСКЕ ГЕНЕТИКЕ СА ОПЛЕМЕЊИВАЊЕМ БИЉАКА, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд.

МОНОГРАФИЈЕ


 

ПРАКТИКУМИ


 

УЏБЕНИЦИ


 

ЗБИРКЕ