+

Magistarske teze

 • 2012 – Anastasija Maneva: „Uticaj primenjenog sistema površinske obrade na kvalitet obrađene površine”.
 • 2007 – Svetlana Janićijević: „Održavanje, zaštita i menjanje nameštaja i opreme u enterijerima hotela”.
 • 2006 – Igor Džinčić: „Uticajni faktori na čvrstoću i trajnost stolica”.
 • 2005 – Jevtić Petronije: „Površinska obrada masivnog drveta uljima i voskovima”.
 • 2003 – Ružica Stojanović: „Uticaj vrste ispune od opružnog jezgra na elastičnost i trajnost sedišta fotelja i višeseda”.
 • 2002 – Milan Đorđević: „Kvalitet površinske obrade drveta u zavisnosti od načina pripreme podloge i primenjenog sistema zaštite”.
 • 1995 – Rajka Živanović „Istraživanje međusobnog odnosa poliuretanskih premaza i kvalitet obrađenih površina drveta”.
 • 1988 – Biserka Nestorović: „Istraživanje naprezanja u konstrukciji stolica”.
 • 1981 – Milan Jaić: „Određivanje maksimalno dopuštenih koncentracija para rastvarača u odeljenjima za površinsku obradu drveta”.
 • 1978 – Dušan Skakić: „Optimalizacija programa proizvodnje stolova”.
 • 1970 – Milan Potrebić: „Tolerancija spoja kao uticajni faktor na čvrstoću lepljene čepovne veze”.