+

Pripremna nastava

PRIPREME ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE

Pripremna nastava iz Matematike neće biti organizovana za pripremu prijemog ispita za upis u školskoj 2019./2020. godini.

PRIPREME ZA PRIJEMNI ISPIT IZ FIZIKE

Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje pripremni kurs za prijemni test FIZIKA.
Priručnik za polaganje prijemnog ispita iz FIZIKE možete preuzeti ovde.

Opšte informacije o kursu:
Kurs je namenjen kandidatima koji žele da na prijemnom ispitu za upis na TMP odsek polažu test FIZIKA.
Termini održavanja kursa su prilagođeni srednjoškolcima tako da ne remete njihove redovne nastavne aktivnosti u školi. Tačni datumi se objavljuju svake godine na sajtu Fakulteta.

Mesto održavanja kursa:
Šumarski fakultet u Beogradu, Kneza Višeslava 1, sala 73 (učionica na I spratu zgrade)

Prijava:
Kandidat se prijavljuje tako što pošalje svoje ime i prezime, kao i naziv srednje škole koju pohađa ili koju je završio, na mejl srdjan.svrzic@sfb.bg.as.rs u skladu s atekstom poziva koji se objavljuje na sajtu Fakulteta.

Način pohađanja kursa:
Nastava se izvodi rešavanjem zadataka iz Priručnika za polaganje prijemnog ispita na TMP odseku ‒ FIZIKA, uz pomoćna nastavna sredstva i prezentaciju. Kandidatima je potreban sledeći materijal: priručnik „FIZIKA”, sveska A4 formata, grafitna olovka, gumica i dobra volja.
Detaljnije informacije o kursu se mogu dobiti pozivom na broj telefona 011/3053-879 ili preko mejla: srdjan.svrzic@sfb.bg.as.rs

PRIPREME ZA PRIJEMNI TEST PROSTOR I OBLIK

Pripreme za prijemni test PROSTOR I OBLIK na TMP odseku za upis studija u školsku 2019/2020

Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizuje pripremni kurs za prijemni test PROSTOR I OBLIK.

Priručnik za polaganje prijemnog testa „PROSTOR I OBLIK” se može preuzeti u digitalnom formatu ovde.

Opšte informacije o kursu:
Kurs je namenjen kandidatima koji žele da na prijemnom ispitu za upis na TMP odsek polažu test PROSTOR I OBLIK. Pripremna nastava se održava u 4 bloka od po 4 časa tj. ukupno 16 časova.

Vreme održavanja kursa:

subota, 18. maj 2019. godine, 10 – 13:15 časova
subota, 25. maj 2019. godine, 10 – 13:15 časova
subota, 01. jun 2019. godine, 10 – 13:15 časova
subota, 08. jun 2019. godine, 10 – 13:15 časova

Mesto:
Šumarski fakultet u Beogradu
Kneza Višeslava 1
sala 71a (učionica u prizemlju zgrade)

Prijava:
Kandidat se prijavljuje tako što pošalje svoje ime i prezime, kao i naziv srednje škole koju pohađa ili koju je završio, na mejl projektovanje@sfb.bg.ac.rs, najkasnije do 15. maja 2019. godine.

Na prvi čas je potrebno doneti dokaz o uplati naknade za materijalno-administrativne troškove priprema, u iznosu od 2400 dinara. Nadoknada se odnosi na svih 16 časova i uplaćuje se na žiro račun Šumarskog fakulteta br. 840-1878666-24, poziv na broj 19-02268-742121-74-04-940, a sa svrhom uplate – pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita PROSTOR I OBLIK.

Način pohađanja kursa:
Nastava se izvodi rešavanjem zadataka iz Priručnika za polaganje prijemnog ispita na TMP odseku – PROSTOR I OBLIK uz pomoćna nastavna sredstva i prezentaciju. Kandidatima je potreban sledeći materijal: priručnik „PROSTOR I OBLIK“, sveska ili papir A4 formata, grafitna olovka, gumica i komplet lenjira.

Detaljnije informacije o kursu se mogu dobiti pozivom na broj telefona 011/3053-835 ili preko mejla projektovanje@sfb.bg.ac.rs.