+

Integrisano upravljanje zemljišnim i vodnim resursima

Šifra predmeta: DM40121A
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Integrisano upravljanje brdsko-planinskim slivovima podrazumeva usklađivanje razvojnih planova poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u cilju očuvanja i unapređenja životne sredine. Kroz ovaj kurs studenti stiču znanja da bi uz primenu savremenih metoda ostvarili taj cilj.

Stečena znanja o uticaju poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede na životnu sredinu i njihovo usklađivanje u cilju očuvanja i unapređenja statusa zemljišnih i vodnih resursa u brsko-planinskim regionima.

Erozija zemljišta pogoršava životnu sredinu i ekološke prilike i izaziva ozbiljne štete privrednom razvoju. U tom smislu ovaj predmet obuhvata racionalan pristup rešavanju ovog problema uzimajući u obzir vodne i zemljišne resurse, životnu sredinu, društvo i privredu kao celinu. Studenti se upoznaju sa sveobuhvatnim proučavanjem razvoja slivova na bazi produktivnog korišćenja njegovih prirodnih resursa uz uslov njihove pune zaštite. Tako oni ne proučavaju samo integralnu zaštitu slivova od degradacije primenom bioloških i tehničkih radova u slivu i vodotocima, već i rešavanje ovih problema uz učešće šire društvene zajednice, odnosno svih učesničkih grupe vezanih za vodne i zemljišne resurse, počevši od direktnih korisnika, preko eksperata i naučnih institucija do donosioca odluka, odnosno vladinog sektora. Na taj način studenti stiču znanja za uaklađivanje razvojnih planova brdsko-planinskih regiona uz uslov očuvanja prirodnih resursa od degradacije.
Izrada elaborata sa rešavanjem praktičnih problema razvoja i zaštite zemljišnih i vodnih resursa za konkretni sliv.