+

Fitomedicina u pejzažnoj arhitekturi i hortikulturi

Šifra predmeta: DM3.0111V
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: završene akademske studije-master

Produbljivanje znanja o metodama identifikacije štetnih i patogenih organizama na objektima za proizvodnju cveća, ukrasnog drveća i žbunja u zaštićenom prostoru i na otvorenom.  Upoznavanje kompleksnih odnosa ishrane: biljka domaćin – fitofaga – zoofaga i dinamika njihovih populacija.

Osposobljavanje kandidata za samostalan naučni i najviši stepen stručnog rada iz oblasti zdravlja ukrasnih biljaka u proizvodnji, urbanog zelenila i zaštićenih objekata pejzažne arhitekture i hortikulture.

Programom je obuhvaćeno proučavanje patogenih gljiva, štetnih nematoda, puževa, grinja, insekata i sitnih glodara u objektima za proizvodnju reproduktivnog i sadnog materijala cveća, ukrasnog drveća i žbunja u enterijeru i na otvorenom.  Biologija, ekologija, ekonomski i ekološki uticaji štetnih organizama  na objektima pejzažno-arhitektonskog nasleđa. Kompleksi patogenih mikroorganizama značajnih vrsta cveća u enterijeru i na otvorenom. Kompleksi patogenih gljiva najčešćih vrsta drveća na zelenim površinama i zaštićenim prirodnim bogatstvima. Upoznavanje sa mikoriznim  gljivama i njihovim značajem za rast drveća. Struktura i raznovrsnost entomoloških kompleksa insekata defolijatora u urbanim šumama. Dinamika brojnosti i masovne pojave insekata u urbanim šumama. Ekologija i dinamika populacija grinja fitofaga na zelenim površinama. Ekologija i dinamika brojnosti najznačajnijih štetočina cveća u entarijeru i na otvorenom. Simptomi i uspostavljanje dijagnoze zdravstvenog stanja urbanog zelenila, zaštićenih prirodnih dobara i objekata nasleđa pejzažne arhitekture i hortikulture.