+

Integralna zaštita urbanog zelenila

Šifra predmeta: DM3.0112V
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: završene akademske studije-master

Produbljivanje znanja o metodama identifikacije, monitoringa i prognoze štetnih i patogenih organizama na urbanom zelenilu i zaštićenim objektima pejzažno-arhitektonskog nasleđa. Produbljivanje znanja o metodama naučno – istraživačkog rada iz integralnog suzbijanja štetočina i patogena urbanog zelenila.

Osposobljavanje kandidata za samostalan naučni i najviši stepen stručnog rada iz oblasti zaštite urbanog zelenila i zaštićenih objekata pejzažne  arhitekture i hortikulture.

Programom je obuhvaćeno produbljivanje znanja o biološkim kompleksima  štetnih gljiva, nematoda, grinja, puževa, insekata i sitnih glodara na urbanim zelenim površinama. Ekološka međuzavisnost, ekonomski i ekološki uticaji gljiva, nematoda, puževa grinja i insekata na urbanim zelenim površinama i objektima pejzažno-arhitektonskog nasleđa. Unapređivanje metoda suzbijanja bolesti i štetočina ukrasnih biljaka. Uvođenje savremenih metoda preventivnih i represivnih mera zaštite ukrasnih biljaka na urbanom zelenilu, zelenim površinama specijalne namene i u predelu. Metode dugoročnog praćenja ekoloških uticaja ekonomski značajnih organizama na urbanim zelenim prostorima, zelenilu specijalne namene i u predelu. Zaštita biodiverziteta gljiva, zglavkara, ptica u sisara u gradskim ekosistemima, urbanim baštama i zaštićenim prirodnim dobrima. Implementiranje mera biološke zaštite urbanih šuma i gradskih bašta.