+

Investicije u infrastrukturu u šumarstvu

Šifra predmeta: DM1.3121B
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.3. Ekonomika i organizacija šumarstva
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane doktorske studije iz oblasti „Šumarstvo - Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima“ i položeni ispiti iz svih obaveznih predmeta.

Da pruži potrebna znanja, koja će omogućiti uspešno rešavanje zadataka i problema iz oblasti investiranja kapitala u sektoru šumarstva, posebno u vezi finansiranja tehničke infrastrukture i biološke reprodukcije (podizanja, gajenja i zaštite šuma).

Procena rentabilnosti investicionih ulaganja (izrada primera za analizu isplativosti po metodi proste stope prinosa i po metodi roka otplate, izrada primera za komercijalnu analizu po metodi neto sadašnje vrednosti, po metodi interne stope prinosa i prema odnosu „korist-trošak“); Upravljanje investicijama (definisanje investicionog zadatka, izrada primera investicionog elaborata) u zemlji i inostranstvu.

Nastavna materija obuhvata upoznavanje sa pojmom, vrstama i funkcijama investicija u sektoru šumarstva, specifičnostima ulaganja kapitala u šumarstvu i istorijskim oblicima finansiranja ovih investicija. Pored toga, posebno će se raditi na izučavanju i primeni standardnih metoda procene rentabilnosti ovih investicija (prosta stopa prinosa, vreme povraćaja novca, metoda neto-sadašnje vrednosti, interna stopa prinosa i metoda „korist-trošak“).

Praktična nastava: Obrada izabrane teme kroz seminarski rad, priprema i prezentacija sadržaja, diskusija sa nastavnicima i drugim doktorantima.