+

Namenska proizvodnja šumskog reproduktivnog materijala

Šifra predmeta: DM1.1111G
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.1.Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje slušaoca sa postupcima proizvodnje namenskog šumskog reproduktivnog materijala i to semena (u kategorijama kvalifikovanog i testiranog – sortnog reproduktivnog materijala) i namenskih (ciljnih) sadnica za potrebe plantažnog šumarstva i programa pošumljavanja za posebne namene.

Osposobljenost za organizovanje i sprovođenje proizvodnje semena u semenskim plantažama i putem kontrolisanog oprašivanja. Osposobljenost za proizvodnju klonskog reproduktivnog materijala. Osposobljenost za definisanje i proizvodnju namenskog sadnog materijama (ciljnih sadnica).

Proizvodnja kvalifikovanog reproduktivnog materijala. Proizvodnja testiranog (sortnog) reproduktivnog materijala. Proizvodnja semena iz kontrolisanog oprašivanja. Osnivanje i gazdovanje semenskih plantaža. Proizvodnja klonskog reproduktivnog materijala. Definisanje ciljne sadnice. Genetički aspekti ciljne sadnice. Izbor tipa sadnice. Kombinovani tipovi sadnica. Izbor supstrata i režim đubrenja. Režim navodnjavanja. Orezivanje i podrezivanje. Morfološki parametri kvaliteta. Fiziološki parametri kvaliteta. Parametri uspeha. Alometrijski odnosi. Određivanje pravog vremena za vađenje sadnica. Klasiranje, pakovanje i skladištenje sadnica. Rukovanje i otprema.