+

Optimizacija šumske putne infrastrukture

Šifra predmeta: DM1.5121B
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.5. - Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:

dr Milorad N. Danilović, dr Milorad Zlatanović

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti optimizacije primarne i sekundarne mreže šumskih puteva upotrebom savremenih metoda optimizacije.

Student doktorskih studija  biće osposobljen da se bave rešavanjem problema vezanih za planiranje i optimizaciju mreže šumskih puteva.

Planiranje mreže šumskih puteva, Program otvaranja šumskih područja, Definisanje reljefnih područja kao osnova za planiranje šumske putne infrastrukture, Optimizacija primarne i sekundarne mreže šumskih puteva sa tehničko-tehnološkog, ekonomskog, ekološkog, socijalnog i estetskog kriterijuma, Klasična i relativna otvorenost šuma, Optimizacija mreže šumskih puteva u šumama posebne namene, Optimizacija šumske protivpožarne infrastrukture, Primena savremenih metoda u otvaranju šuma baziranih na GIS-u, DMT-u, 3D modelu terena, satelitskim snimcima, Upotreba savremenih metoda i softvera za projektovanje puteva, Optimizacija mreže šumskih puteva u cilju transporta drveta šumskim žičarama, Planiranje koridora šumskih žičara, Primena savremenih softvera u otvaranju šuma šumskim žičarama, Optimizacija procesa privlačenja drvnih sortimenata šumskim žičarama, Metode operacionih istraživanja, Postavljanje matematičkog zadartka, Funkcija cilja, Funkcije ograničenja, Dualnost problema, Simpleks metoda, Transportne metode, početno rešenje (Metoda severozapadnog ugla, Metoda minimalne cene) i metode optimizacije (MODI metoda i Ford-Fulkersonova metoda), Metode masovnog opsluživanja.