+

Planiranje gazdovanja lovištima

Šifra predmeta: DM1.5121V
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.5. - Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske i diplomske (master) studije

Sticanje opštih i stručnih znanja iz planiranja gazdovanja lovištima i populacijama divljači.

Osposobljavanje za integralno gazdovanje i održivo korišćenje lovnih potencijala u šumskim područjima.

Opšte karakteristike i specifičnosti gazdovanja prirodnim resursima. Ekološke osnove integralnog gazdovanja prirodnim resursima. Sličnosti i razlike planiranja u šumarstvu, poljoprivredi, vodoprivredi i lovstvu (klasične i savremene postavke i rešenja). Stručne i naučne osnove planiranja u lovstvu. Biološko-ekološke osnove planiranja gajenja, zaštite i održivog korišćenja lovne faune. Tehničko-tehnološke, ekonomske i zakonsko-regulativne osnove planiranja u lovstvu. Korišćenje šumskih i lovnih resursa u zaštićenim područjima (specijalni rezervati prirode i nacionalni parkovi). Opšti i posebni ciljevi lovnog gazdovanja i mere i sredstva za njihovo ostvarenje. Vrste planova i programa s obzirom na ročnost, objekat planiranja i namenu planskog dokumenta. Uređenje lovišta (prostorno i funkcionalno, vrste lovnih objekata i njihova izgradnja). Planirane i vanredne revizije, kao i praćenje realizacije planova i programa.