+

Uzgojna analitika

Šifra predmeta: DM1.7111V
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.7.- Gajenje šuma
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Pri uzgojnim radovima korišćenje više „egzaktnog“, odnosno, numeričkih parametara, kao orijentacionih pokazatelja pri definisanju uzgojnih potreba, izboru i izvođenju odgovarajućeg  uzgojnog  zahvata u konkretnim sastojinama i korišćenje savremene tehnologije pri tome

Osposobljenost studenata da primenom uzgojne analitike, na osnovu raznih normi u vidu numerički izraženih obrazaca (formula), tablica, grafikona, modela i dr., subjektivne procene mogu zameniti merljivim pokazateljima i orijentaciono odrediti uzgojne potrebe i odgovarajuće uzgojne  zahvate; za simulaciju izvođenja uzgojnih radova primenom specijalizovanog kompjuterskog softvera

Potreba uzgojne analitike (kvantitativne,  kvalitativne i prostorne analize), značaj, mogućnost i uslovi za primenu pri nezi i obnavljanju šuma. Primena uzgojne analitike pri definisanju ekoloških uslova u šumi, ugroženosti šume i šumskog zemljišta od degradacije, stanja i stepena degradiranosti, uzgojnih grupa u sastojini, određivanju optimalnog broja stabala budućnosti, početka izvođenja mera nege, intenziteta zahvata, periodičnosti izvođenja mera nege. Pokazatelji vrste, jačine i efekata izvršenog prorednog zahvata. Uticaj prirodne i šumskouzgojne selekcije stabala na izgrađenost sastojine. Primena uzgojne analitike pri obnavljanju šuma – izbor metoda obnovnih seča, ocena obilnosti uroda semena, ocena stepena obnovljenosti šume i kvaliteta podmlatka, odnos stepena sklopa i svetlosti u šumi i prirodnog podmlađivanja. Modeli i modelovanje pri uzgojnim radovima – prikupljanje i analiza potrebnih podataka, izrada, provera realnosti modela,  postojeći i neophodni hardver i softver. Uzgojni modeli za šume naših osnovnih vrsta drveća. Potreba korišćenja izrađenih uzgojnih modela (formulno, tabelarno i grafički  izraženih), određivanje uzgojne potrebe i mera za realizaciju šumsko-uzgojnog plana. Vizuelizacija sastojinskog stanja i izvršenih uzgojnih mera, simulacija izvođenja uzgojnih mera (specijalizovani kompjuterski softver za uzgojne radove), analiza korišćenih scenarija i optimizacija rešenja. Primena normi i normativa u gajenju šuma – predmer radova i predračun troškova.