+

Usklađivanje šumskog i lovnog gazdovanja

Šifra predmeta: MŠ21105/v
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Završene osnovne akademske studije

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa vrstama oštećenja na šumskim i poljoprivrednim kulturama, i da steknu osnovna znanja o uzrocima pojave oštećenja od divljači i merama za sprečavanje ili smanjenje šteta.

Izučavanjem predmeta studenti stiču neophodna znanja koja će im omogućiti da spreče (ili značajno ublaže) štete i ekonomske gubitke u šumarstvu i poljoprivredi, kao i da uspešno prepoznaju vrstu štete i procene njen opseg i intenzitet.

Teorijska nastava: Istorijat razvoja i uzroka neusklađenih odnosa između šumskog i lovnog gazdovanja; Karakteristike i specifičnosti planiranja u šumarstvu, lovstvu i poljoprivredi; Uzroci oštećivanja šumskih i poljoprivrednih kultura od divljači; Pojam štete i oštećenja; Vrste divljači koje oštećuju kulture; Vrste i načini oštećenja kultura; Štete od divljači i zakonska regulativa; Mogućnosti i mere za otklanjanje ili smanjenje šteta od divljači; Vrste šteta na divljači i njihovo suzbijanje; Načini utvrđivanja i procene šteta od divljači; Obračun visine štete i visine naknade; Zaštita divljači pri obradi zemljišta, korišćenju šuma i sakupljanju useva; Zaštita divljači od predatora; Zaštita divljači od saobraćaja i turizma u šumskim područjima; Zaštita divljači putem racionalnog korišćenja; Zaštita lovne faune u rezervatima i nacionalnim parkovima.

Praktična nastava: Istorijat razvoja i uzroka neusklađenih odnosa između šumskog i lovnog gazdovanja. Uzroci oštećivanja šumskih i poljoprivrednih kultura od divljači. Pojam štete i oštećenja. Vrste i načini oštećenja šumskih i poljoprivrednih kultura (važnije vrste divljači. Štete od divljači i zakonska regulativa. Mogućnosti i mere za otklanjanje ili smanjenje šteta od divljači (biološke, mehaničke i hemijske. Vrste šteta na divljači i njihovo suzbijanje. Zaštita divljači pri obradi zemljišta, korišćenju šuma i sakupljanju useva. Zaštita divljači od predatora. Zaštita divljači od saobraćaja i turizma u šumskim područjima. Zaštita divljači putem racionalnog korišćenja. Zaštita lovne faune u rezervatima i nacionalnim parkovima.