+

Biotehnologija u razmnožavanju drvenastih vrsta

Šifra predmeta: MŠ1104
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Sticanje teorijskih znanja i savladavanje praktičnih postupaka biotehnologije u razmnožavanju vrsta drveća za potrebe programa oplemenjivanja i plantažnog šumarstva.

Osposobljenost za proizvodnju šumskog reproduktivnog materijala metodama makropropagacije i mikropropagacije.

Teorijska nastava: Uvod u biotehnologiju razmnožavanja drveća. Totipotentnost i ćelijski ciklus. Proizvodnja klonskog reproduktivnog materijala. Masovno vegetativno razmnožavanje. Mikropropagacija i in vitro razmnožavanje. Somatska embriogeneza. Proizvodnja veštačkog semena. Proizvodnja sadnica iz protoplasta. Rejuvenilizacija. Mikorizna simbioza.

Praktična nastava: Bezbedonosni protokoli u laboratoriji. Čistoća. Oprema – upotreba, čišćenje i održavanje. Hranjive podloge i medijumi. Protokoli za mikropropagaciju ekonomski najvažnijih vrsta drveća. Praktičan rad na makro- i mikropropagaciji zadatih vrsta.