+

Bujični tokovi i erozija

Šifra predmeta: EI33526
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Usvajanje znanja o eroziji zemljišta , bujičnim tokovima i bujičnim poplavama, kao najznačajnijih faktora degradacije zemljišta i voda i životne sredine u celini.  

Stečeno znanje o procesima erozije zemljišta (vodna i eolska erozija), bujičnim tokovima i bujičnim poplavama, kao i  hidrologiji bujičnih tokova (proticaj voda i transport nanosa).

Teorijska nastava

Pojam i klasifikacija erozije zemljišta. Mehanizam vodne i eolske erozije. Osnovni činioci vodne i eolske erozije.Procesi i oblici vodne i eolske erozije  Proračun gubitaka zemljišta usled vodne i eolske erozije. Bujični tokovi i bujični slivovi. Analiza prirodnih karakteristika bujičnih slivova i erozionih područja. Hidrologija bujičnih tokova. Hidraulika bujičnih tokova. Transport nanosa u bujičnim tokovima.  

Izrada završnog rada.

Praktična nastava:

Determinisanje osnovnih činioca vodne i eolske erozije. Proračun gubitaka zemljišta usled vodne i eolske erozije, Bujični tokovi i bujični slivovi, Analiza prirodnih karakteristika i parametara  bujičnih slivova značajnih za genezu erozije zemljišta, oticaja vode i transporta nanosa,  Hidrološki  proračuni u bujičnim  tokovima (maksimalni proticaji vode),  Hidraulički  proračuni u bujičnim  tokovima (srednje i maksimalne brzine vode, padovi izjednačenja i ravnoteže), Proračun transporta nanosa u bujičnim tokovima.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.